3. sınıf Türkçe kitabı Kim Haklı Metni cevapları sayfa 170, 171, 172 cevapları

Bu yazıda “3. sınıf Türkçe kitabı Kim Haklı Metni cevapları sayfa 170, 171, 172 cevapları” konusunu yazdık. SDR yayıncılık 3. sınıf Türkçe kitabında yer alan Kim Haklı okuma parçasının 170, 171, 172. sayfalarında yer alan Etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

3. sınıf Türkçe kitabı Kim Haklı Metni cevapları sayfa 170, 171, 172 cevapları

SAYFA 170 CEVAPLARI – KİM HAKLI METNİ – 3. SINIF TÜRKÇE KİTABI

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarını uygun açıklamalarla eşleştiriniz.

DAVACI: Dava eden kimse.

KULAK MİSAFİRİ OLMAK : Yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek.

İTİRAZ ETMEK : Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkmak.

HATUN : Eş, hanım

b. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulunuz. Kelimelerin anlamlarını okuyunuz. Kelimeleri ve anlamlarını kelime defterinize not ediniz.

DAVA: Bir sorunun çözümü için mahkemeye başvurma.

DAVALI: kendisinden bir şey dava edilen

DAVACI: birisine ya da bir şeye karşı dava açan

MESELE: Problem

c. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri cümle içerisinde kullanınız.

Hakim davayı başlattı.

Davalı, olayı anlattı.

Davacı şikayetini anlattı.

Meseleyi hakim çözdü.

SAYFA 171 CEVAPLARI – KİM HAKLI METNİ – 3. SINIF TÜRKÇE KİTABI

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki olayları oluş sırasına göre defterinize yazınız. Olayları oluş sırasına göre sıralarken aşağıda verilen kavramları kullanınız.

İlk önce Sonra Daha sonra Sonunda

Davalı iki kişi Nasrettin Hoca‘ya gelmiş.

İlk önce davacı şikayetini anlatmış. Nasrettin Hoca “Haklısın” demiş.

Sonra öteki kişi anlatmış. Nasrettin Hoca onada  “Haklısın” demiş.

Daha sonra Hanımı, “Hiç ikisi birden haklı olur mu?” demiş.

Sonunda, Nasrettin Hoca  “Sen de haklısın hatun!” demiş.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

Metnin kahramanları kimlerdir?

Nasrettin Hoca, iki davacı, Hoca’nın hanımı.

Metindeki olay nedir?

Nasrettin Hoca’nın dinlediği iki davacıyı da haklı bulması.

Olay nerede yaşanmıştır?

Nasrettin Hoca’nın evinde.

4. ETKİNLİK

Metnin ana düşüncesi nedir? Yazınız.

Herkes kendi bakış açısı ile haklıdır.

SAYFA 172 CEVAPLARI – KİM HAKLI METNİ – 3. SINIF TÜRKÇE KİTABI

5. ETKİNLİK

a. Geçmişte kadıların yaptıkları görevi günümüzde kimler yapmaktadır? Bu kişilerin görevleri nelerdir? Araştırınız. Öğrendiklerinizi öğretmeninizin uygun gördüğü bir derste sınıf arkadaşlarınıza sununuz.

Kadıların görevini hakimler yapmaktadır.

Hakimlerin Görevleri

 • Kendisine gelen dava konusu dosyayı incelemek,
 • Bir davada davacı ve davalı tarafları, avukatları, tanıkları ve bilirkişileri dinlemek,
 • Kanıtlar ve verilen ifadelere göre kanunlarla davaya çözüm bulmaktır.

b. “Bazı olaylarda herkes kendi açısından haklı olabilir. Birini suçlarken olayı iki taraflı olarak düşünürsek sorunlar mahkemeye gerek kalmadan çözülebilir.” düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin? Tartışınız. Konuşmanız esnasında uygun hitap ifadeleri kullanmaya ve söz alarak konuşmaya özen gösteriniz.

Evet katılıyorum.

Çünkü kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymalıyız. Sadece kendimizi düşünmemeliyiz.

Herkes kanunları bilerek hareket etse sorunlar çıkmaz.

6. ETKİNLİK

Cümlelerdeki eksiklikleri aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarını yazarak tamamlayınız.

ikisi adaleti sorunlar haklısın

Cevap: 

• Sen de haklısın hatun!

• Hiç ikisi birden haklı olur mu?

• Karşımızdakileri anlamaya çalışırsak sorunlar daha kolay çözülür.

• Mahkemeler adaleti sağlamak içindir.

BİTTİ. 🙂 🙂 🙂

3. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları SDR Yayıncılık

İLAVE BİLGİ NOTU

Nasrettin Hoca ile ilgili bilgi

 • Anadolu Selçukluları döneminde Hortu ile Akşehir ve çevresinde yaşayan efsanevi kişidir.
 • Hazır cevap ve mizah dolu fıkraları ile tanınan bilge bir kişidir.
 • 1208 yılında Hortu köyünde doğmuştur.
 • Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Sıdıka’dır.
 • Medrese öğrenimi için Sivrihisar’da bulunmuştur.
 • Babasının ölümü üzerine Hortu’ya dönerek ondan kalan köy imamlığı görevini yapmıştır.
 • Nasreddin Hoca 1284’te yine Akşehir’de vefat etmiştir.
 • Nasrettin Hoca’nın kaç fıkrası vardır? Kaynaklarda, 1555 tane veya 500’ün üzerinde Nasrettin Hoca fıkrası olduğu tahmin edilmektedir. Nasrettin Hoca

Nasrettin Hoca Fıkraları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir