3. sınıf Türkçe kitabı Not Defteri Metni cevapları sayfa 163, 164, 165, 166 cevapları

Bu yazıda “3. sınıf Türkçe kitabı Not Defteri Metni cevapları sayfa 163, 164, 165, 166 cevapları” yazdık. SDR yayıncılık 3. sınıf Türkçe kitabında yer alan Not Defteri okuma parçasının 163, 164, 165, 166. sayfalarında yer alan Etkinli cevaplarını aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

3. sınıf Türkçe kitabı Not Defteri Metni cevapları sayfa 163, 164, 165, 166 cevapları

Sayfa 163 Not Defteri Metni Cevapları – 3. SINIF TÜRKÇE KİTABI

1. ETKİNLİK

a. “Not defterinin bulmuş olduğu çözüm nedir?” sorusunun yanıtıyla ilgili tahmininizi aşağıya yazınız.

Ali’ye davranışlarının yanlış olduğunu söylemek.

b. Metnin tamamını okuduktan sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Evet doğru.

2. ETKİNLİK

a. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulunuz. Bu kelimelerin anlamlarını kelime defterinize not ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerle cümleler kurup söyleyiniz.

GEREKSİZ: işe yaramayan. Defterimizi gereksiz yere kullanmamalıyız.

YIPRANMAK: Eskimek. Elbiselerim yıprandı.

ZİYAN: boş yere harcanmak. Paramızı ziyan etmeyelim.

FİKİR: bir konuda ne düşündüğünü söylemek. Oyun konusunda fikrimi söyledim.

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen eş anlamlı kelimeleri aynı numara ile numaralandırınız.

1. sinirlenmek – 1. asabileşmek
2. hata – 2. yanlış
3. fikir – 3. düşünce
4. gereksiz – 4. lüzumsuz
5. sessizlik – 5. sükunet
6. kıymet – 6. değer

Sayfa 164 Not Defteri Metni Cevapları – 3. SINIF TÜRKÇE KİTABI

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Hikâyenin adı nedir?

Not Defteri

Hikâyede hangi şahıs ve varlıklardan söz ediliyor?

Kurşun alem, kalemtıraş, silgi, kalemlik, not defteri, Ali

Hikâyedeki olaylar nerede geçiyor?

Ali’nin çalışma masasının üzerinde geçiyor.

Hikâyedeki olay nedir?

Ali’nin okul araçlarını tutumlu ve düzenli kullanmıyor. Bundan şikayetçi olan okul araçları düşünüp Ali’ye uyarı için not bırakıyorlar.

5. ETKİNLİK

Metinde verilmek istenen değer nedir? Yazar bu değeri size nasıl aktarıyor?

Metinde verilmek istenen değer tutumlu olmaktır. Yazar bu değeri okul araçlarının gözünden anlatarak aktarmıştır.

6. ETKİNLİK

Metindeki gerçek unsurları ve hayal unsurlarını yazınız.

Gerçek Unsurlar

Ali’nin okul araçlarını düzenli kullanmaması. Ali’nin not defterini okuması.

Hayal Unsurları

Okul araçlarının konuşması, fikir üretmesi, Ali’ye not bırakmaları.

Sayfa 165 Not Defteri Metni Cevapları – 3. SINIF TÜRKÇE KİTABI

7. ETKİNLİK

a. Metinde ortaya konan sorun nedir? Yazınız.

Ali’nin okul araçlarını düzgün ve düzenli kullanmaması.

b. Metinde ortaya konan sorunun çözümüne yönelik önerileriniz var mı? Nelerdir? Yazınız.

Ali’nin okul araçlarını kendi harçlığı ile almasını istemek.

Ali’ye okul araçları bitince yenilerini vermemek

Okul araçlarını belli bir süreliğine vermek, o süreden önce biterse vermemek.

c. Siz ders araç gereçlerinizi kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Niçin? Nedenleriyle birlikte söyleyiniz.

Gereksiz yere kullanmıyorum.

İhtiyacım kadar kullanıyorum.

Düzgün kullanıyorum. Kalemleri çok açmıyorum. Silgimi gereksiz yere yıpratmıyorum.

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen afişi inceleyiniz. Afişte neden söz edilmektedir? Metinden öğrendiklerinizden de yararlanarak yazınız.

Cevap: 

Afişte, kullanılmayan okul malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine verilmesi isteniyor.

Okul araç ve gereçlerimizi kullanıp hemen çöpe atmamalıyız. İhtiyaç sahiplerine vermek için bunları toplamalıyız.

Sayfa 166 Not Defteri Metni Cevapları – 3. SINIF TÜRKÇE KİTABI

9. ETKİNLİK

Okuduğunuz Not Defteri metnile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız. Duygu ve düşüncelerinizi açıklarken nezaket kurallarına uymaya özen gösteriniz.

Okul araç ve gereçlerimizi tutumlu ve düzgün kullanmalıyız.

Okul araçlarını düzgün kullanmadığımız zaman paramız boşuna harcanmış olur.

Düzgün kullanmadığımız zaman ihtiyaç anında bu malzemeleri bulamayız.

İhtiyaç sahiplerini de düşünmeliyiz.

10. ETKİNLİK

a. Metinde uzun çizgi (—) nerelerde kullanılmıştır? Uzun çizginin (—) yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanıldığını fark ettiniz mi? Açıklayınız.

Evet farkettim.Uzun çizgi satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılmıştır.

b. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve uygun noktalama işaretleriyle tamamlayınız.

Cevap: 

Öğretmeni Ali’nin yıpranmış ders araç gereçlerini görmüş.
() Ders araç-gereçlerini özenli kullanmalısın Ali, demiş.
Ali sormuş:
() Niçin?
Öğretmen sevecen bir ses tonuyla:
() İyi bir öğrenci buna dikkat eder, demiş.

11. ETKİNLİK

Okuduğunuz not Defteri metninden neler öğrendiniz? Anlatınız.

Metinden, okul araçlarımızı düzgün kullanmam gerektiğini öğrendim. Okul eşyalarımızı israf etmemeliyiz.

BİTTİ. 🙂 🙂 🙂

3. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları SDR Yayıncılık

Not Defteri, hatırlamak amacıyla çeşitli bilgilerin not aldığımız defter çeşididir. Not alma başka bir kaynaktan çekilen bilgileri kaydetmek uygulamasıdır. Ve genellikle not defterine çeşitli yöntemlerle yazmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir