4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 100, 101, 102 cevapları MEB

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 100, 101, 102 cevapları MEB” sorularının cevaplarını kısaca yazdık. 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı MEB yayınları 4. ünite sonu Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 100, 101, 102 cevapları MEB

SAYFA 100, 101, 102 CEVAPLARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? Yazınız

Hz. Peygamber Rebiülevvel ayının on ikisinde Pazartesi günü Mekke’de dünyaya geldi. Miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine doğmuştur.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşinin ve çocuklarının isimleri nelerdir? Yazınız.

Eşinini adı, Hz. Hatice. Çocuklarının isimleri, Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah ve İbrahim. ( Hz. Mariye)

4. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) niçin “el-Emin” lakabı verilmiştir?

Güvenilir ve dürüst olduğu için el-Emin lakabı verilmiştir.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını kısaca özetleyiniz.

Hz. Muhammed (s.a.v.) 610 yılının Ramazan ayında Kadir gecesinde Hira mağarasındayken, 40 yaşında ilk vahiy gelmiştir.

13 yıl Mekke’de kalmıştır. Daha sonra 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir. 10 yıl Medine’de kalmıştır. 630 yılında Mekke fethedilmiştir. 632 yılında veda haccını yapmıştır. Mekke ve Medine yılları

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(Kâbe, ensar, Mescid-i Nebi, hanif, cahiliye, muhacir, Mekke)

1. Mekke’de İslam gelmeden önce yaşanan bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine ….CAHİLİYE……dönemi denir.
2. Mekke’de Hz. İbrahim’in (a.s.) yolundan giderek putlara tapmayan insanlara ……HANİF……….. denirdi.
3. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara …MUHACİR……….., Medine’deki Müslümanlara ise ……ENSAR……. ismi verilmiştir.
4. Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet ………KABE………………….’dir.
5. Hz. Peygamberin Medine’de inşa ettiği mescide …………MESCİD-İ NEBİ……………… denir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D

4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Hz. Muhammed (sav)

4 Comments on “4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 100, 101, 102 cevapları MEB”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir