Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazıda “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Hz. Muhammed (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dini ve sosyal hayat şu şekildeydi;

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.

  • O dönemde Mekke halkı çeşitli şekil ve büyüklükteki putlara tapınıp, dua ve isteklerini onlardan dilerdi.
  • Putlar adına kurban keser onlar için şenlikler düzenlerdi.
  • Mekkeli müşrikler ölümden sonra dirilmeye, cennet ve cehennemin varlığına inanmazlardı.
  • Toplumda haksızlıklar, zulümler ve günahlar son derece yaygınlaşmıştı.
  • İçki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak, insanların mallarını gasp etmek sıradan davranışlar halini almıştı.
  • Güçlüler zayıflrı ezer, zenginler fakirleri hor görür, kölelere, kadınlara ve kız çocuklarına hiçbir değer verilmezdi.
  • Hatta kız çocuğu sahibi olmak ayıplanırdı. Bazı Mekkeliler fakirlik ve ayıplanma korkusuyla kız çocuklarını çölde ölüme terk ederdi.

İslam’dan önce insanların yaşadıkları bu karanlık döneme “cahiliye dönemi” denir.

İLAVE BİLGİ

Cahiliye anlayışının geçerli olduğu toplumlarda bilgi yerine bilgisizlik, dürüstlük yerine yalancılık, adalet yerine zulüm, paylaşma yerine bencillik, merhamet yerine acımasızlık hâkim olur.

4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Hz. Muhammed ( sav)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir