4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 153 Cevapları

Bu yazıda “4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 153 Cevapları” sorusunun cevabını kısaca yazdık. 4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 153 Kendimizi Deneyelim sorularının cevaplarını yazdık.

4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 153 Cevapları

SAYFA 153 CEVAPLARI

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz. 

Maddeler doğada …KATI, SIVI, GAZ …  ….. olmak üzere üç hâlde bulunur. Katımaddeler, akıcı olmadıkları için belirli bir şekilleri vardır. Konuldukları …KABIN…… şeklini almaz. Ama sıvı ve gazlar akıcı oldukları için belirli bir …ŞEKİLLERİ….   yoktur. Sıvı maddeler konuldukları kabın……ŞEKLİNİ………….. alır. Gazlar konuldukları kabın tamamına yayılır.

B) Aşağıdaki tabloda katı sıvı ve gazlara ait özellikler verilmiştir. Tabloda verilen özellikler hangi madde ile ilgiliyse o maddenin altına ( ) işareti koyunuz.

1. Belirli bir şekli yoktur.  – Sıvı Maddeler, Gaz Maddeler
2. Akıcıdır. – Sıvı Maddeler
3. Konuldukları kaba tamamen yayılır. Gaz Maddeler
4. Zeytinyağı, su, benzin, alkol, pekmez örnek olarak verilir. – Sıvı Maddeler
5. Taş, altın, kalem, şişe, tuz, şeker örnek olarak verilir. – Katı Maddeler, Sıvı Maddeler
6. Hava, su buharı, doğal gaz örnek olarak verilir. – Gaz Maddeler

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI .

İLAVE BİLGİ

Maddenin üç hâli vardır:
• Katı hali: taş, tahta, odun, kitap gibi.
• Sıvı hâli: su, süt, meyve suyu gibi.
• Gaz hâli: hava, doğal gaz gibi.
Katı hâldeki maddelerin belirli bir şekli vardır. Katı hâldeki maddeler akışkan değildir. Katı

Sıvı hâldeki maddelerin belirli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alır. Sıvı hâldeki maddeler akışkanlık özelliğine sahiptir.

Gaz hâlindeki maddelerin belirli bir üekli yoktur. Bulunduklar× ortama yayılır. Gaz hâlindeki maddeler gözle görülemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir