4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 MEB Yayınları 4. sınıf MEB Yayınları matematik ders kitabı sayfa 49 cevaplarını yazdık.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 MEB Yayınları
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 MEB Yayınları

Diğer sayfaların cevapları  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

26344 < ? < 29201
8) Yukarıda verilen sıralamada “?” ile belirtilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

A) 32124
B) 25147
C) 28303
D) 31257

9) Aşağıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır?

A) 77
B) 63
C) 103
D) 132

10) Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlıştır?

A) 5180 : Beş bin yüz seksen
B) 468 059 : Dört yüz altmış sekiz bin elli dokuz
C) 75 221 : Yetmiş beş bin iki yüz yirmi bir
D) 2314 : İki bin yüz otuz dört

11) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır?

A) 78067
B) 34234
C) 65957
D) 82234

12) 174 582 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır?

A) 7800
B) 70008
C) 70080
D) 70800

13) “Sekiz yüz sekiz bin altı yüz on bir” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 88611
B) 808111
C) 808101
D) 808611

14) 939 672 doğal sayısında aynı rakamın bulunduğu basamakların isimleri hangi seçenekte bulunmaktadır?

A) Yüz Binler Basamağı – Birler Basamağı
B) On Binler Basamağı – Onlar Basamağı
C) Binler Basamağı – Yüzler Basamağı
D) Yüz Binler Basamağı – Binler Basamağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir