4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Arkadaşlık Metni Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Kuş Çocuk Metni Cevapları Koza Yayıncılık. 4. Sınıf Türkçe ders kitabı okuma metni Arkadaşlık metni etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümde kısaca yazdık. Sayfa 12, 17, 18, 19, 20 cevapları.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Arkadaşlık Metni Cevapları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı – Arkadaşlık Metni Cevapları Sayfa 21-

HAZIRLIK

1. En sevdiğiniz arkadaşlarınız kimlerdir? Onlarla birlikteyken neleri yapmaktan hoşlanırsınız?

En sevdiğim arkadaşım (arkadaşlarınızın ismini yazınız.)

Onlarla birlikteyken oyun oynamaktan, sinemaya gitmekten, maç yapmaktan, sohbet etmekten, bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanırım.

2. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde arkadaşlığın nasıl anlatıldığını açıklayınız.

Arkadaşlık birlikte eğlenmek, oynamak, mutlu olmak, birbirine destek olmak olarak anlatılmış.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı- Arkadaşlık Metni Cevapları Sayfa 23

1. ETKİNLİK

Şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyip aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını içinde yer aldığı dizelerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarıyla birlikte sözlüğünüze yazdıktan sonra bunları birer cümlede kullanınız.

Kurmalı: Bir yayın sıkıştırılması ile oyuncağın kendi kendine hareket ettirilmesi

Kurmalı araba aldım.

biçmek: Belli bir biçim vererek kesmek

Bahçemizdeki otları biçtik.

fiyonk: Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi

Hediyeleri fiyonkla süsledik.

2. ETKİNLİK

Metnin konusuna en uygun olduğunu düşündüğünüz görseli işaretleyiniz.

İki erkek çocuğun konuştuğu resmi işaretleyebilirsiniz.

Arkadaşlık Metni Cevapları Sayfa 24-4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Arkadaşlık” şiirine göre cevaplayınız.

Arkadaşlar arasında önce ne paylaşılıyor?

Harfler paylaşılıyor.

Maviyi alan çocuğa neler veriliyor?

Gökyüzü, deniz ve gözler veriliyor.

Mavi rengi alan çocuk, diğerine neleri veriyor?

Güneşi, ağaçları, çiçekleri, aydedeyi, çocukluğun en güzelini veriyor.

İki arkadaş başka neler yapıyorlar?

Görünmeyeni alıp kesip biçip boyuyorlar, sözcüklere sarıp bağlıyorlar, fiyonk takıp şiirli bir günde herkesin kapısına bırakıyorlar.

Şiirde vurgulanan paylaşmayla ilgili duygulara katılıyor musunuz? Neden?

Katılıyorum. Paylaşma duygusu en güzel duygulardan biridir. İnsan paylaştıkça mutlu olur.

4. ETKİNLİK

Şiirin okuyucuda uyandırdığı temel duyguya “ana duygu” denir.

İYİ DİLEKLER GÜNÜ

Gözümü açtığımda,
Gördüğüm ilk güzelliğe,
“Günaydın” demek için,
Sabahı iple çekerim.

“Güle güle”, “İyi dersler”
Günaydınlardan sonra ne güzel!
“Hoşça kal” biraz hüzünlü
Söylerken usulca titrerim.

Yastığa koyduğumda başımı,
Bir ses, “İyi geceler” der
Kapatır ışığı “İyi geceler”
Yarı uykulu yanıt veririm.

Düşümde bir çocuk, bir daha çocuk
Yataktaymış, yükselmiş ateşi,
“Geçmiş olsun.”
Gözlerim kapalı, kalbim uzakta
Tüm insanlara “İyi dünyalar” dilerim.

Salih MERCANOĞLU

“İyi Dilekler Günü” şiirinin ana duygusu: Tüm insanlar için iyi şeyler dilemektir.

Siz de “Arkadaşlık” şiirinin ana duygusunu söyleyiniz.

Paylaşmak duygusu ve bu duygunun verdiği mutluluk

Arkadaşlık Metni Cevapları Sayfa 25-4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. ETKİNLİK

“Arkadaşlık” metni ile “Kuş Çocuk” metnini aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız. Özellikleri ait olduğu metne göre işaretleyiniz.

 •  Paragraflar hâlinde yazılmıştır.Kuş Çocuk
 • Cümlelerden meydana gelmiştir.Kuş Çocuk,
 • Her satırda bir dize vardır. Arkadaşlık
 • Duygu ön plandadır.Arkadaşlık
 • Düşünce ön plandadır.Kuş Çocuk,
 • Kelimelerin bazıları gerçek anlamının dışında benzetmeli olarak kullanılmıştır.Arkadaşlık

“Arkadaşlık” metninin türü şiirdir. “Kuş Çocuk” metni ise düzyazı olup bilgilendirici özelliği vardır. Şiir biçim olarak dizelerden meydana gelirken düzyazı metinler, cümlelerden oluşur. Bazı şiirler, dörtlükler hâlinde yazılır. Buna kıta denmektedir. İstiklâl Marşı’mızın son bölümü hariç ilk dokuz bölümü dörtlüklerden oluşur. Bazı şiirlerse farklı dize sayısından meydana gelen bölümlerden oluşmaktadır. Düzyazı metinlerde paragraflar, metnin bölümleridir. Bilgilendirici türdeki metinlerde paragraflar; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturur. Giriş bölümü konuya giriş amacı taşıdığından kısa, gelişme bölümü konunun ayrıntılarıyla verilmesi ve örnekler kullanılması açısından geniş, sonuç bölümü ise konuyu yargıya bağladığından kısadır.

6. ETKİNLİK

“Arkadaşlık” şiirine, farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunları belirleme nedenlerinizi yazınız.

 • Birinci başlığım: Can Yoldaşım
 • Bu başlığı seçme nedenim: Şiirde iki arkadaşın birlikte çok güzel eğlendiğine vurgu yapıldığı için
 • İkinci başlığım: Arkadaşım ve Ben
 • Bu başlığı seçme nedenim: Şiirde arkadaşı ile şairin birlikte yaptıkları anlatıldığı için bu başlığı seçtim.

Arkadaşlık Metni Cevapları Sayfa 26

7. ETKİNLİK

Anlamca birbirinin tersi (zıddı) olan kelimelere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir.

Aşağıdaki kelimelerden birbirinin zıddı olanları eşleştiriniz.

 1. alt-üst
 2. yaşlı-genç
 3. güzel-çirkin
 4. tatlı-acı
 5. yumuşak-sert
 6. kirli-temiz
 7. dar-geniş
 8. ince-kalın

8. ETKİNLİK

“Arkadaşlık” şiirinden alınan aşağıdaki kıtayı okuyunuz. Dizelerde kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

Ne varsa koyduk ortaya
Üçer beşer paylaştık harfleri.
Yaylısı, kurmalısı, tekerleklisi,
Oyuncak yaptık tüm sözcükleri…

Yandaki dizelerde kullanılan noktalama işaretleri nokta (.), virgül (,) ve üç noktadır (…).

Nokta (.)

 • Dilimizde nokta, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:
 • Cümlenin sonuna konur: Sabahtan bu yana durmadan çalıştım.
 • Bazı kısaltmaların sonuna konur: Dr. (doktor), Cad. (cadde)
 • Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 7. (yedinci), III. Selim
 • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 23.07.2019

Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta konulmaz. 23 Temmuz 2019 gibi.

Virgül (,)

Türkçemizde virgül, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:

 • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Pazardan elma, karpuz, üzüm ve kavun aldım.
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Saatlerce bekledik, gelen olmadı.
 • Uzun cümlelerde işi yapan kişiyi belirginleştirmek için konur: Hasan, ne bu sabah ne debaşka bir sabah erkenden uyanıp da kimseyi rahatsız etmedi.

Arkadaşlık Metni Cevapları Sayfa 27

Üç Nokta (…)

Üç nokta yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:

 • Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: İnsan ister istemez bu konuda…
 • Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur:
  ….işte o an sanki bambaşka bir insan oldu…

Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.

Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Babam (,) annem ve ben 14(.) 08(.) 2018 tarihinde İstanbul’a gittik. İstanbul(,)

camileriyle(,) saraylarıyla(,) köprüleriyle kocaman bir şehir âdeta(…) Kanuni’ye(,)

Yavuz’a(,) Fatih’e ev sahipliği yapmış(.) Baştan sona tarih(…) Baştan sona insan(…)

9. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenen çalışma sonucunda, defterinize yazdığınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Bu sözleri ve aşağıda verilen atasözlerini de göz önünde bulundurarak arkadaşlığın ve dostluğun önemini anlatan bir konuşma yapınız.

Dost acı söyler. | Dost kara günde belli olur. | Dostun attığı taş baş yarmaz.

Linkten arkadaşlığın ve dostluğun önemini anlatan konuşma metnini okuyabilirsiniz.

Arkadaşlık ve Dostluğun Önemi Konuşma

Konuşmanızı ve arkadaşlarınızı dinlemenizi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirmenizi siz yapınız.

Arkadaşlık Metni Cevapları Sayfa 28

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görselleri birbiriyle ilişkilendirerek yaşanan olayı yazınız.

Üç arkadaş top ile 9 kiremit oynuyorlar. Çocuklardan biri ağacın yanında tek başına oturan bir çocuk görüyor. Yanına gidip konuşuyor. Daha sonra hep beraber oyun oynuyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.