4. Sınıf Türkçe Kitabı Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Çocuk Metni Cevapları Koza Yayıncılık

4. Sınıf Türkçe Kitabı Asım‘ın Nesli Kitap Dostudur Cevapları konusunu kısaca yazdık. MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı Asım’ın Nesli Kitap Dostudur metni etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık.

 4. Sınıf Türkçe Kitabı Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Cevapları

4. Sınıf Türkçe Kitabı Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Cevapları Sayfa 18

HAZIRLIK

1. Okumanın faydaları nelerdir?

Kitap okumak bilgi, görgü ve kültürümüzü artırır. Okuma, yazma ve düşünce biçimiz gelişir. Daha doğru kararlar alırız. Okul eğitimimize katkı sağlar. Kelime dağarcığımız gelişir.

2. Kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek için neler yapabiliriz?

Her gün belli bir miktar kitap okumalıyız. Yanımızda kitap bulundurmalıyız. Kitap arkadaşlıkları kurmalıyız. Arkadaşlarla kitap alışverişi yapmalıyız. Kütüphaneye üye olmalıyız.

4. Sınıf Türkçe Kitabı Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Cevapları Sayfa 20

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

Egzersiz

 • Anlamı: Alıştırma
 • Cümlem: Konu egzersiz sorularını çözdüm.

Cehalet

Anlamı: Bilgisizlik

Cümlem:Bilgisizlik insanı zor durumda bırakır.

Kalkınma

 • Anlamı: Gelişme
 • Cümlem: Ülkemiz bilim alanında gelişmiştir.

Vefa

 • Anlamı: Dostluk bağlılığı
 • Cümlem: Arkadaşım çok vefalıdır.

Hakikat

 • Anlamı: Gerçek
 • Cümlem: Hakikatler bir gün ortaya çıkar.

2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Beynin gıdası nedir?

Okumaktır.

2. Okumanın amacı nedir?

Okumanın amacı beyni düşünceye sevk etmektir.

3. Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir?

Bu sanat metinlerinde kelimeler gerçek anlamlarının dışında daha çok yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Bu yüzden sanat metinlerini anlayarak okumak öğretici metinlerden daha zordur.

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Metni Cevapları Sayfa 21

3. ETKİNLİK

Yazarın “okumaya” bakış açısını değerlendirmeye yönelik soruları cevaplayınız.

1. Yazar, bu metni kime yönelik olarak yazıyor?

Okumaya önem verenlere yönelik yazıyor.

2. Yazarın bu metni yazma amacı nedir?

Okumanın önemini anlatmak amacı ile yazılmıştır.

3. Metnin mesajı nedir?

Yarınımız dünden daha güzel olması için okumalıyız.

4. Bu metinde anlatılanların günlük yaşamınızla ilişkisi nedir?

Cehalet bir tür hastalıktır. Günlük yaşantımızı kötü duruma sokar. Bu cehalet hastalığının iyileşmesi için okumaya önem verilmelidir.

4. ETKİNLİK

Verilen bilgilere göre “Asım’ın Nesli Kitap Dostudur” metni ile “Kitabın Büyüsü” metnini tür bakımından karşılaştırınız.

Cevap:

ASIM’IN NESLİ KİTAP DOSTUDUR

Tür: Bilgilendirici metin

KİTABIN BÜYÜSÜ

Tür: Şiir

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Metni Cevapları Sayfa 22

5. ETKİNLİK

a. Kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

Cevap:

 • anlam:mana
 • zor-güç
 • akıl-us
 • hakikat-gerçek
 • amaç-maksat-gaye
 • cehalet-cahillik
 • egzersiz-alıştırma
 • zaman-vakit
 • dünya-yeryüzü-cihan


b. Kelimeleri farklı anlamlılarıyla cümle içinde kullanınız.

 • yan: Yan sıradakiler çok gürültü yapıyor.
 • yan: Arkadaşım yanımıza geldi. Orman yandı.
 • yüz: Yüzünü sakladı.
 • yüz: Denizde yüzdüm. Kurbanın derisini yüzdük. Yüze kadar saydım.

6. ETKİNLİK

Nokta işaretini uygun yerlerde kullanınız.

 • Dr. Ahmet Bey çok kitap okur.
 • Kitaplık 5. katta bulunuyor.
 • Yarın 9.30 ‘da okuma etkinliği yapılacak.
 • 20.02.2019 tarihinde kütüphane açılacak.

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Metni Cevapları Sayfa 23

7. ETKİNLİK

Akıllı işaretleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1-13 yaş ve üzeri için uygundur.

2- 7 yaş ve üzeri için uygundur

3- 18 yaş ve üzeri için uygundur.

4- Şiddet korku içerir

5- Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir

6- Genel izleyici kitlesi için uygundur.

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Metni Cevapları Sayfa 24

8. ETKİNLİK

Mehmet Âkif Ersoy hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy hakkında araştırma yapınız.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’mızı yazmıştır. 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul’da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde doğmuştur. 27 Aralık 1936 tarihinde 63 yaşında iken vefat etmiştir.

Şair, veteriner, öğretmen ve milletvekilliği yapmıştır. “Vatan şairi” ve “Milli şair” olarak bilinir.

9. ETKİNLİK

Bir metni oluşturan ögeler tanıtılmıştır. Buna göre paragrafları ait olduğu bölümle eşleştiriniz.

2- Giriş
3- Sonuç
1- Gelişme

1 – Öğlene doğru arkadaşlarımla kütüphanenin önünde toplandık. Hepsi çok heyecanlıydı. Özellikle Erkan hayatında ilk defa kütüphaneye geliyordu. Öncelikle kütüphaneye üye olduk. Daha sonra gruplara ayrılıp kaynakları aramaya başladık.

2- Sevgili Günlüğüm, Bugün heyecanla uyandım. Arkadaşlarımla birlikte sunum ödevini yapmak için kütüphaneye gidecektik.

3- Günün sonunda araştırmamızı bitirip çıktığımızda hepimiz çok mutluyduk. Hem araştırmayı bitirme mutluluğu hem de kütüphanede çalışmanın mutluluğuna ulaştık. Bir gün daha bitti. Günlüğüm, yarın görüşmek üzere.

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Metni Cevapları Sayfa 25

10. ETKİNLİK

Defterinize “Kitapsız büyüyen çocuk susuz yetişen ağaca benzer.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınıza uygun başlık koyunuz. Yazınızı yazarken aşağıdaki plandan faydalanınız.

Giriş Bölümü: Kitap Nedir?
Gelişme Bölümü: Kitap okumanın önemi nedir?
Kitap okumak bizi nasıl geliştirir?
Çocuk ve ağacın yetişmesi arasındaki benzerlikler nelerdir?
Sonuç Bölümü: Yemek içmek bedenin, okumak da beynin gıdasıdır.

Konuyla ilgili örnek bir yazıya aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kitapsız Büyüyen Çocuk Susuz Yetişen Ağaca Benzer

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İlk kütüphane hakkında araştırma yapınız.

Dünyada ilk kütüphaneyi Asurlular kurmuştur. Asurluların son kralı olarak bilinen Asur Bani Pal ilk kütüphaneyi kuran kişidir. “Asurbanipal” olarak da bilinen bu kral, milattan önce 626 yılında Asur’un Başkenti olan Ninova Kenti’nde ilk kütüphaneyi kurmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.