5.Sınıf Din Kültürü 2.Ünite 12.Etkinlik Bulmaca Çözelim Cevapları

5.Sınıf Din Kültürü 2.Ünite 12.Etkinlik Bulmaca Çözelim Cevapları

5.Sınıf Din Kültürü 2.Ünite 12.Etkinlik Bulmaca Çözelim Cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Ünite 12.Etkinlik sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

5.Sınıf Din Kültürü 2.Ünite 12.Etkinlik Bulmaca Çözelim Cevapları

5.Sınıf Din Kültürü 2.Ünite 12.Etkinlik Bulmaca Çözelim Cevaplarını yazdık.

12. Etkinlik Bulmaca Çözelim

Aşağıdaki bulmacayı verilen ipuçlarından yararlanarak çözelim.
SOLDAN SAĞA
1. Camide vaizin cemaati bilgilendirmek için konuşma yaptığı yer. (VAAZ KÜRSÜSÜ)
2. Müslümanların toplu hâlde ibadet ettikleri mekân. (CAMİ)
3. Allah’a yakınlaşmak amacıyla belirli özellikleri olan bir hayvanın kesilmesiyle yapılan ibadet. (KURBAN)
4. Allah’ın rızasını ve sevgisini kazandıran faydalı iş ve davranışlar. (SALİH AMEL)
5. İmamın hutbe okuduğu yer. (MİNBER)
6. Camide müezzinin bulunduğu bölüm. (MÜEZZİN MAHFİLİ)
7. Cuma ve bayram namazlarında imamın minberden cemaati bilgilendirmek için yaptığı konuşma. (HUTBE)
8. Günde beş vakit yerine getirilen ibadet. (NAMAZ)
9. Dinî konularda camilerde öğüt veren kimse. (VAİZ)
10. Namazın son oturuşunda okunan dua ayetleri. (RABBENA)
11. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in söz ve davranışlarına verilen genel ad. (SÜNNET)

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması istenen yükümlülük. (VACİP)
2. Ramazan ayında yerine getirilen farz ibadet. (ORUÇ)
3. Tüm varlıkların yaratıcısı ve koruyucusu olan tek varlık. (ALLAH)
4. Camilerde ezan okumak için çıkılan bölüm. (MİNARE)
5. On bir ayın sultanı kabul edilen ay. (RAMAZAN)
6. Dinî konular üzerinde konuşup sohbet etmek. (VAAZ)
7. Topluluğa namaz kıldıran kimse. (İMAM)
8. Zengin Müslümanların yılda bir defa mallarının kırkta birini fakirlere vererek yaptıkları ibadet. (ZEKAT)
9. Dinde yapılması kesinlikle istenilen, terk edilmesi de kesinlikle yasaklanan işler. (FARZ)
10. İmamın camide namaz kıldırmak için durduğu kıbleye bakan içi oyuk yer. (MİHRAP)
11. Sağlıklı ve maddi imkânları yerinde olan Müslümanların ömürlerinde bir defa yapmaları gereken kutsal ziyaret. (HAC)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir