5.Ünite Din Kültürü 2.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

5.Ünite Din Kültürü 2.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

5.Ünite Din Kültürü 2.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 56-57, 2.Ünite Üniteimizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

5.Ünite Din Kültürü 2.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

5.Ünite Din Kültürü 2.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını bulup işaretleyiniz.
1. Cuma ve bayram namazlarında camide hutbe okunan merdivenli yüksekçe yere ne ad verilir?
A. Şadırvan B. Mihrap C. Minare D. Minber
2. “Yüce Allah’ın yapılmasını açık ve kesin bir dille emrettiği iş ve davranışlardır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sünnet B. Vacip C. Farz D. Müstehap
3. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz değildir?
A. Namaz kılmak
B. Kurban kesmek
C. Hacca gitmek
D. Oruç tutmak
4. Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir?
A. Namaz B. Oruç C. Zekât D. Hac
5. Allah’a isteklerimizi en kolay nasıl ulaştırırız?
A. Hacca giderek
B. Dua ederek
C. Oruç tutarak
D. Zekât vererek

B. Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.

Vacip – Farz kadar kesin olmayan hükümler.
Minber – Caminin bir bölümü
Salih amel – Güzel iş ve davranış.
Dua – Allah’a yalvarma ve ondan bir şey dilemek.
Sünnet – Hz. Muhammed (s.a.v.)’in söz ve davranışları.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

C. Noktalı yerlere, aşağıdakilerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

vacip ibadet minber mihrap
1. İbadet Allah’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçmak, onun rızasına uygun hareket etmek demektir.
2. Yüce Allah’ın farz kadar açık ve kesin olmamakla beraber yapmamızı istediği iş ve davranışlara vacip denir.
3. Mihrap cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan girintili
yer.

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

(D) 1. İslamda yapılan her türlü iyilik ibadet kabul edilir.
(D) 2. İbadetler yalnız Allah rızası için yapılır.
(Y) 3. Dua yüksek sesle yapılmalıdır.

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İbadet hakkında kısaca bilgi veriniz.

İbadetin âlemlerin Rabb’i olan Yüce Allah’a (c.c.) karşı kulluk görevini yerine getirmek, onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaktır.

2. “Dua ibadetin özüdür.” sözünü açıklayınız.
Dua ibadetin özüdür. Çünkü ibadet Allah için yapılır. İbadet insanı Allah’a yakınlaştırır. Rızasını kazanmamızı sağalr. Dua ise insan ile Allah arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. Bu yüzden dua, ibadetlerin özüdür.
3. Niçin ibadet ederiz? Kısaca anlatınız.
  • Allah emrettiği için
  • Allah’a kulluğumuzu göstermek için
  • Allah’a teşekkür etmek için
  • Allah’a sevgi ve saygımızı göstermek
  • İnanç ve bağlılığımızı göstermek
  • Allah’a yakınlaşmak ve kötülüklerden uzaklaşmak
  • Diğer varlıkların kölesi olmaktan kurtulmak
  • Allah’a şükür ve kul olma sorumluluğumuzu yerine getirmek için ibadet ederiz. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir