5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36, 37, 38, 39 Cevapları Özgün Yayınları

Bu yazıda “5. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 36, 37, 38, 39 cevapları Özgün Yayınları” konusunu yazdık. Okullarda okutulan İngilizce ders kitabı Özgün Yayınlarına ait kitabın sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

Bu yazıda 5. sınıf İngilizce ders kitabı 3. ünite Games and Hobbies ünitesi sayfa 36, 37, 38, 39 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36, 37, 38, 39  Cevapları Özgün Yayınları

SAYFA 36 CEVAPLAR

5. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 36 cevaplar özgün

WARM UP
Follow the steps and play the miming game with your friends. Student A: Choose an activity from the poster and mime it to your friends. Other students: Ask questions and guess your friend’s activity.

Example
Student B: Can you sing songs?
Student A: No, I can’t.
Student C: Can you play a musical instrument?
Student A: Yes, I can.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Adımları izleyin ve arkadaşlarınızla taklit oyunu oynamak. Öğrenci A: Posterden bir aktivite seçin ve arkadaşlarınıza kopyalayın. Diğer öğrenciler: Sorular sorun ve arkadaşınızın etkinliğini tahmin edin.

Örnek
Öğrenci B: Şarkı söyleyebilir misiniz?
Öğrenci A: Hayır, yapamam.
Öğrenci C: Bir müzik aleti çalabiliyor musun?
Öğrenci A: Evet, yapabilirim.

SAYFA 37 CEVAPLAR

5. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 37 cevaplar özgün

IC. Look at the poster on page 36. What can/can’t you do? Tell it to your friends.
I can sing songs, but I can’t play a musical instrument.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

IC. Sayfa 36’daki postere bakın. Ne yapamazsınız / yapamazsınız? Bunu arkadaşlarına söyle.
Şarkı söyleyebilirim ama bir müzik aleti çalamıyorum.

SAYFA 38 CEVAPLAR

5. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 38 cevaplar özgün

2A. Listen to Kate and Sam. Write these words under the correct pictures. J Track
1 3.2 L
playing hide and seek playing video games
doing puzzles
playing blind man’s buff
playing checkers
playing hopscotch

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2A. Kate ve Sam’i dinle. Bu kelimeleri doğru resimlerin altına yazın. J Track
1 3.2 L
saklambaç oynamak video oyunları oynamak
yapboz yapmak
körebe oynamak
dama oynama
seksek oynamak

SAYFA 39 CEVAPLAR

5. sınıf İngilizce Kitabı sayfa 39 cevaplar özgün

Student A: Let’s play a game.
Student B: Yeah!
Student C: Great! What can we play?
Student A: I can play hopscotch. Can you play hopscotch?
Student C: Yes.
Student B: Yes, I can. But I don’t like playing hopscotch. Do you like dodgeball?
Student A: Yes.
Student C: Yes. It’s my favourite game. Let’s play dodgeball then.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Öğrenci A: Hadi bir oyun oynayalım.
Öğrenci B: Evet!
Öğrenci C: Harika! Ne oynayabiliriz?
Öğrenci A: Seksek oynayabilirim. Seksek oynayabilir misin?
Öğrenci C: Evet.
Öğrenci B: Evet, yapabilirim. Ama seksek oynamaktan hoşlanmıyorum. Yakartopu sever misiniz
Öğrenci A: Evet.
Öğrenci C: Evet. Bu benim en sevdiğim oyun. O zaman yakar top oynayalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir