5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları. İlk okul Matematik ders kitabı sayfa 216 cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 21 cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

 

7) 87 000 005 > 8 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

Cevap:: 8() 973 009’da () yerine 0-1-2-3-4-5-6 rakamları yazılmalıdır.

8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

Cevap:

(D) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(D) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
(D) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.

9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

Cevap:

a) 15 318 952 -> III
b) 903 140 009 -> VI
c) 7 684 050 -> I
ç) 21 022 017 -> II

10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir