5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları. İlk okul Matematik ders kitabı sayfa 16 cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 20 cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

Cevap:

a) 27 418 906: Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dokuz yüz altı
b) 706 564 123: Yedi yüz altı milyon beş yüz altmış dört bin yüz yirmi üç
c) 6 493 509: Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz
ç) 19 008 473: On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

Cevap:

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört: 20 101 980
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş: 198 322 135
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı: 58 0160 056
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on: 4 473  110

3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Cevap: 4 086 973

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.

Cevap:

• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: 17 000 561 > Yedi milyon beş yüz altmış bir
• 9 708 043 ile 90 708 043: 9 708 043 < 90 708 043

b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

Cevap: Konya’nın Nüfusu: 2 161 303/ Bursa’nın Nüfusu: 2 901 396

Bursa’nın nüfusu, Konya’nın nüfusundan daha fazladır.

c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Cevap: Türkiye’nin Nüfusu 79 814 871 / İngiltere’nin Nüfusu 66 030 000. Bu durumda Türkiye’nin nüfusu, İngiltere’nin nüfusundan daha fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir