5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 34-35 Cevaplar E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 34-35 Cevaplar E-Kare Yayıncılık. 1. Ünite Değerlendirme Soruları cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 34-35 Cevaplar E-Kare Yayıncılık

SAYFA 34 CEVAPLAR

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. (D) Sosyal Bilgiler dersi yeni bilgiler öğrenmemde bana yardımcı oluyor.
2. (Y) Her olayın sadece bir sebebi ve bir sonucu olur.
3. (D) Herkesin üzerine aldığı rolü yerine getirmesi işimizi kolaylaştırır.
4. (D) Çocuk hakları konusunda dünya devletleri bilinçli hareket etmektedir.
5. (D) Okulda çeşitli sosyal faaliyetlere katılım sağlamak hakkımızdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

sorumluluk, grup, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, birey, kurum, etkin bir vatandaş, sosyalleşme

1. 1989 yılında dünya devletleri tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile çocuklara yönelik çalışmalarda artış görülmektedir.
2. Okul ve aile Kurum ve Grup için örnek olarak gösterilebilir.
3. Aldığımız görevleri zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmemiz Sorumluluk sahibi bir birey olduğumuzu gösterir.
4. Türkiye Cumhuriyeti’ne olumlu bir katkıda bulunmak istiyorsak Etkin bir vatandaş olmalıyız.
5. Sosyalleşme için akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla çeşitli etkinlikler yapmak önemlidir.

Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

1. Çalışmalarımda çeşitli kaynaklar kullanırım, bilim insanlarının yaptığı çalışmaları takip ederim.
2. Sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşünüyorum.
3. Cam, plastik, kâğıt gibi maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmak hepimizin görevidir.
4. Komşumuzun yeni aldığı çim biçme makinesinin çevreyi bu kadar rahatsız edeceğini hiç düşünmemiştim.
5. Sosyal Bilgiler dersinde, farklı konularda bilgiler edinmem kişisel gelişimime katkı sağlıyor.

1. Bilimsellik
2. Hak
3. Sorumluluk
4. Çok boyutluluk
5. Etkin vatandaş

SAYFA 35 CEVAPLAR

Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabı işaretleyiniz.

1. Evlerindeki çöpleri her zamanki gibi sokaktaki çöp tenekesine atan mahalle sakinleri birkaç gündür çöp tenekesinin yerinde olmadığını görünce çözüm arayışına giriştiler. Buna göre konuyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisinin daha doğru bir çözüm arayışı olduğu söylenebilir?

Cevap: D

A) Ali Bey’in, çöpünü mahallenin girişine bırakması
B) Yeşim Hanım’ın, çöpünü yan sokaktaki çöp konteynerine taşıması
C) Burak Bey’in, belediyeye konu hakkında dilekçe yazması
D) Harun Bey’in, çöp torbasını bir duvarın üstüne bırakmasıCevap: D

2. Herhangi bir olayın birden fazla nedeninin ve birden fazla sonucunun olması, birçok kişiyi olumlu veya olumsuz yönden etkilemesi durumudur. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Cevap: C

A) Olayların çok boyutluğu
B) Etkin vatandaşlık
C) Sorumluluk Cevap: C
D) Özgürlük

3. I. On sekiz yaşına kadar herkes çocuk olarak kabul edilmektedir.
II. Bakıma ve yardıma muhtaç çocukların devlet tarafından özel koruma ve bakıma alınması gerekir.
III. Her çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme ve oyun oynama hakkı vardır.

Çocuk hakları ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap: A

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

4. Bir grup içindeki bireylerin rollerinin gereğini yerine getirmesi, üzerine düşeni iyi bir şekilde yapması grup için çok önemlidir. Grup içindeki bireylerin sorumluluklarını yerine getirmemesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Cevap: D

A) Gruba katılımlar artar.
B) Grubun başarısı artar.
C) Grubun amaçlarına ulaşması zorlaşır.
D) Sorunların daha çabuk çözülmesi sağlanır.

5. Tabloda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

Cevap: B

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III

6. Bir toplumda bireyler hak ve sorumluluklarını bilmekte ve haklarına sahip çıkıp sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Verilen bilgideki bilince sahip bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: D

A) Duyarlı oldukları
B) Bilinçli oldukları
C) Sorumlu oldukları
D) Bencil oldukları

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Okulunuzda bir kulübe üye olduğunuzu düşünün. Kulübünüzde kazanacağınız özellikler ailenizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz nasıl etkiler? Örnekler veriniz.

Olumlu etkiler. Daha çok sosyalleşirim, yeni şeyler öğrenirim, yeni arkadaşlarım olur. Kendime güvenim artar. Çevrem bana daha çok saygı gösterir. Grup içinde çalışma ahlakı kazanırım

2. Çocukların haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için neler gereklidir?

Bilinç sağlanmalı, devlet gerekli kanunları çıkartmalı ve denetlemeli,  büyükler hakların kullanılmasına yardımcı olmalı.hakları anlatması.

3. Planlı çalışmak ile görev ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Planlı çalışmak işlerimizi zamanında bitirmemize yardımcı olur. Plan yapmak görev ve sorumluluklarımıza odaklanmamızı sağlar. Gereksiz yere başka işler ile vakşt geçirmeyiz. Zaman ve enerjimizden tasarruf eder sorumluluklarımızı daha kolay yerine getiririz.

4. Sosyal Bilgiler dersinin hayatımıza yaptığı katkıları örneklerle açıklayınız.

Haklarımı öğrendim. Grup içinde nasıl davranmam gerektiğini, olaylara değişik gözle bakabilmeyi, aile, okul ve toplum içindeki sorumluluklarımın neler olduğunu, etkin bir vatandaş olnayı öğrendim. sosyal Bilgiler ders sayesinde daha bilinçli yaşıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir