5. sınıf Türkçe kitabı 104, 108, 109, 110, 111 cevapları Uzayda Bir Gün

5. sınıf Türkçe kitabı 104, 108, 109, 110, 111 cevapları Uzayda Bir Gün. Türkçe kitabı 4. tema Uzayda Bir Gün adlı okuma metninin cevaplarını sayfa numaralarına göre kontrol edebilirsiniz.

5. sınıf Türkçe kitabı 104, 108, 109, 110, 111 cevapları Uzayda Bir Gün

SAYFA 104 CEVAPLARI

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İzlediğiniz videoda Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili neler dikkatinizi çekti?

Yer çekimsiz ortamda, dünyadan çok uzakta dar bir yerde çalışmaları dikkatimi çekti.

2. Sizce gelecekte uzayda yaşamamız mümkün olabilir mi? Açıklayınız.

Evet mümkün olacaktır. Çünkü gelişen teknoloji buna imkan sağlayacak buluş ve icatlar sayesinde gelecekte uzayda yaşanabilecektir.

3. Uzayda bir yolculuğa çıkacak olsaydınız nereye gitmek isterdiniz? Niçin?

Mars’a gitmek isterdim. Çünkü Mars dünyaya en çok benzeyen gezegenlerden biri.

SAYFA 108 CEVAPLARI

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki bulmacayı örnekteki gibi doldurunuz.

 1. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde küçük bölme. KABİN
 2. Yemek listesi. MENÜ
 3. Herhangi bir yemekten bir kimseye verilen belirli miktar. PORSİYON
 4. Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, gereç. MALZEME
 5. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, alıştırma. EGZERSİZ
 6. Bir şeyin tutulup çekilecek yeri, tutunacak yer. TUTAMAÇ
 7. Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı.  BİYOLOJİ
 8. Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol. YÖRÜNGE
 9. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz. AYGIT
 10. Takım. EKİP

b) Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Kabin: Kabin görevlisi yolculara gerekli uyarıları yaptı.
 • Menü: Lokanta da menüden yemekleri seçtim.
 • Porsiyon: İki porsiyon tatlı sipariş ettim.
 • Malzeme: Yemek malzemelerini pazardan satın aldık.
 • Egzersiz: Egzersiz vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlar.
 • Tutamaç: Düşmemek için tutamaçı sıkıca tuttu.
 • Biyoloji: biyoloji canlıları inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Yörünge: Dünyanın yörüngesinde dönen bir çok uydu vardır.
 • Aygıt: Aygıtlar bir çok işi kolaylıkla yapmamızı sağlar.
 • Ekip: Ekip ruhu bir çok zor işi kolay hale getirir.

SAYFA 109 CEVAPLARI

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi nedir?
Çeşitli bilimsel deneyler ve istasyonun bakım ve onarımını yapmaktır.

2. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi nedir? Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa ne gibi sorunlar yaşayabilirler?
Sebebi ağırlıksız ortam nedeniyle kaslarının zayıflamasını engellemektir.

3. Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Dünya’dakinden farklı olarak neler yapıyorlar?
Banyo yapamıyorlar, dişlerini yutulabilen bir macunla temizliyorlar. Uzay elbiselerini giyip istasyonun dışına  çıkabiliyorlar.

4. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için yeni bir icat yapacak olsaydınız ne icat ederdiniz? Niçin?
Suyu kullanıldığı bir banyo veya ortamı yer çekimli hale getiren bir aygıt yapardım.

5. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi ne olabilir?
Sebebi, yer çekimsiz ortamda eşyaların sağa sola dağılmasını önlemektir.

6. Metinde bahsedilen uzay istasyonunda bulunmak ister miydiniz? Neden?
Evet isterdim. Dünyaya uzaktan bakmak, bilime katkıda bulunmak isterdim.

7. Bu metnin yazılış amacı nedir?
Metnin yazılış amacı Uluslar Arası Uzay İstasyonu’nda astronotların bir gününü anlatmak ve karşılaştıkları zorlukları anlatmaktır.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerinden bazıları aşağıya alınmıştır. Görsellere ait ifadelerin numaralarını görsellerin altına yazınız.

1.RESİM:2. Astronotların yaşam alanı “Zvezda”

2.RESİM:4. Astronotlardan biri egzersiz yaparken

3.RESİM:1. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kişisel temizlik

4.RESİM:3. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotların uyku alanı

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.

( A ) Astronotlar yeryüzündeki görev kontrol ekibiyle yapacakları günlük toplantıları için hazırlanırlar.
( N ) Uzun süre dayanmaları için yemeklerin bazılarının suyu alınmış, bazıları da dondurulmuş oluyor.
( N ) Astronotlar dişlerini yutulabilen bir diş macunuyla fırçalıyorlar çünkü banyodan çevreye saçılan su damlaları uzay aracının sistemlerine zarar verebilir.
( A ) Kesilen saçların çevreye saçılmaması için, özel bir aygıt kullanılıyor.
( N ) Uzayda yer çekimi olmadığından astronotların kasları zayıflar.
( K ) Fotoğrafları inceleyecek olursanız duvarlarda birçok eşya olduğunu görebilirsiniz.

SAYFA 110 CEVAPLARI

5. ETKİNLİK

“Derse Hazırlık” amacıyla yaptığınız çalışmalardan hareketle “Uzay ve Uzay Çalışmaları” konusunda arkadaşlarınıza bir sunum yapınız. Sunumunuzda aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yararlanabilirsiniz.

Uzay ve Uzay Çalışmaları 

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

1. Uzay çalışmaları ilk defa ne zaman yapılmaya başlamıştır?

Sputnik uzaya gönderilen ilk insan yapımı uzay aracıdır. 4Ekim 1957 tarihinde gönderilmiştir. Atmosferik çalışmalar yapılmıştır.

2. Uzay çalışmaları hangi amaçlarla yapılmaktadır?

Uzay araştırmalarının amacı, evreni anlamak, akıllı canlıların olup olmadığını anlamak, fizik, kimya, biyoloji alanında bir çok deney yapmaktır.

3. Uzay çalışmaları sayesinde hangi teknolojiler geliştirilmiştir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

4. Uzaya gönderilen araçların teknolojik özellikleri nelerdir?
Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

5. Gelecekte uzay çalışmaları konusunda neler yapılabilir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Kendinizi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlardan birinin yerine koyunuz. Burada yaşadığınız bir olayı hikâye şeklinde kurgulayınız. Hikâyenizi kurgularken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan yararlanınız. Hikâyenizi defterinize yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

SAYFA 111 CEVAPLARI

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz. Sonra öğretmeninizin yönlendirmesi ile siz bir dilekçe yazınız.

(örnektir)

CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Okulumuz kütüphanesi öğleden sonra 03-05.00 saatleri aasında açık olmaktadır. Bu saatler arasında kütüphanemizden faydalanamıyoruz. Okul kütüphanesinin açık olma süresinin uzatılmasını istiyorumç.

Gereğini arz ederim.

Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sok. No: 9
Maltepe/İstanbul

04.12.2018
İmza
Ali Veli

5.sınıf Türkçe ders kitabı sayfa numaralarına göre cevapları

2 Comments on “5. sınıf Türkçe kitabı 104, 108, 109, 110, 111 cevapları Uzayda Bir Gün”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir