5. Sınıf Türkçe Kitabı Memleket İsterim Metni Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Kitabı Memleket İsterim Metni Cevapları Anıttepe Yayıncılık” konusunu kısaca yazdık.  Memleket İsterim Şiiri cevaplarını kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15 cevapları.  Anıttepe Yayıncılık” konusunu kısaca yazdık. 5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma parçalarının, metinlerinin cevaplarını derslere yardımcı olmak için kısaca yazdık. Anıttepe yayıncılık tarafından yayınlanan Türkçe ders kitabının sayfa numaralarına göre etkinliklerin cevaplarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Memleket İsterim Metni Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 10

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz?

Kavga ve savaşların olmadığı, herkesin birbirine saygılı davrandığı, birbirini sevdiği, her kesin maddi gücünün iyi olduğu, doğanın korunduğu, her yerin yeşil olduğu, bilimsel araştırmaların yapıldığı bir ülkede yaşamak isterim.

2. Mutlu yaşamak için kişilerle ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Söyleyiniz.

İlişkilerimizde saygılı ve hoş görülü olmalıyız. Kişileri özelliklerinden dolayı yadırgamamalıyız. Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamalıyız. Görgü ve nezaket kurallarına uymalıyız.

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 11 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Çocukların kullandıkları kelimeleri günlük hayatta ne zaman kullanıyorsunuz? Yazınız.

Günaydın: Sabah insanları selamlamak için “Günaydın” diyorum.

Merhaba: Tanımadığım birine hitap etmeden önce “Merhaba” diyorum.

İyi günler: Biriyle konuştuktan sonra ayrılırken veya bir topluluktan gündüzleri ayrılırken “İyi günler” diyorum.

b) Günlük hayatta insanlarla iletişim kurarken hangi kelimeleri ya da sözleri kullanırsınız? Aşağıya yazınız.

 • Selam.
 • Merhaba
 • Nasılsın?
 • Günaydın.
 • İyi akşamlar.
 • Selamunaleykum.
 • İyi geceler.
 • Görüşürüz.
 • Kendine iyi bak
 • İyi dersler.
 • Hayırlı günler
 • Kolay gelsin

2. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacaya yerleştiriniz.

1) Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, yakınma. ŞİKAYET

2) Son, bitim. NİHAYET

3) Özlem.HASRET

4) Ülke. DİYAR

5) Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. TARLA

6) İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema. GÖK

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 12 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı Anıttepe Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şairin istediği memleketin doğası nasıldır?

Mavi göklü, yeşil dallı, sarı tarlalı, kuşların çiçeklerin bulunduğu bir doğadır.

2) Şairin hayalindeki memlekette insan ilişkileri nasıldır? Açıklayınız.

Düşmanlık yapmadan kardeşçe yaşanan,  farklılıkların olmadığı, samimi ilişkiler vardır.

3) Şiirde geçen“Kardeş kavgası bir nihayet olsun.” sözünden ne anlıyorsunuz?

İnsanların çeşitli şeylerden dolayı kavga yaptığı ve bu kavgalardan vazgeçmeleri gerektiğini, çünkü bizlerin kardeş olduğu nu anlıyorum.

4) Şairin isteklerine katılıyor musunuz? Neden?

Evet katılıyorum. Çünkü, şair huzur dolu bir ülke ve hayat istemektedir. Bu sayede herkes mutlu bir şekilde yaşayabilir.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiiri beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle açıklayınız. Beğendiğiniz dizelere örnek veriniz.

Şiiri beğendim. Çünkü şiir anlaşılır bir dil ile herkesin isteyeceği şeyleri anlatan bir duyguyla yazılmış.

Beğendiğim dizeler; “Kuşların, çiceklerin diyarı olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Olursa bir şikâyet ölümden olsun.”

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz.

Şiirin konusu: Yaşanmak istenen ülkenin özellikleri

Şiirin ana duygusu: Hayal edilen ülkeye duyulan arzu

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri okuduğunuz şiire göre tamamlayınız.

a) Başlık ve içerik bence uyumludur.

b) Ben olsaydım şiirin başlığını Gönlümdeki Memleket koyardım. Çünkü şiirde yaşamak istediği, gönlündeki memleketin özelliklerini anlatmıştır.

7. ETKİNLİK

Ülkesinde barış ve huzur olan insanların yaşantılarıyla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Barış ve huzur insanların mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlar. İnsanlar geleceğe güvenle bakar. Eğitime ve bilime önem verilir. Ülkenin  geliri artar. Refah bir ülke olur. Başka ülkelerin tehditleri ile karşılaşmaz.

 5. Sınıf Türkçe Kitabı Anıttepe Yayıncılık – Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 13

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili olan görselleri işaretleyiniz.

Göl resmi ve birbirine sarılan kişilerin olduğu resimler işaretleyiniz.

Memleket İsterim Metni Cevapları – 5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık – Görseller

9. ETKİNLİK

“Memleket İsterim” şiirinden alınan dizeleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Memleket isterim,
Ne zengin fakir ne sen ben farklı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim,
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

a) Bu dizelerde kırmızı renkle yazılan kelimelerin anlamlarını aşağıya yazınız.

 • zengin: Parası, malı çok olan
 • kış: Sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim
 • memleket: Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü
 • sevmek: Birine karşı duyulan güzel duygu, sevgi

b) Bu kelimeler, aklınıza gelen ilk anlamı ile mi kullanılmıştır? Açıklayınız.

 Evet bu kelimeler aklımıza ilk gelen anlamları ile kullanılmıştır. Kelimeler gerçek anlamları ile kullanılmıştır.

c) “Yaşamak, gün” kelimelerini gerçek anlam içerecek şekilde birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi aşağıya yazınız.

yaşamak: Yaşamak için derin derin nefes aldı.

gün: Okullar 5 gün sonra açılacak.

Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 14 – 5. Sınıf Türkçe Kitabı Anıttepe Yayıncılık

10. ETKİNLİK

a) Şiirde abartılı bulduğunuz dizeleri aşağıya yazınız.

Olursa bir şikâyet ölümden olsun

b) Bu dizeleri niçin abartılı buldunuz? Açıklayınız.

Çünkü insan hayatında bir çok sorunlarla karşılşır. Sadece ölümden şikayet edileceği bir hayat olamaz. Bu isteğin olması mümkün değildir.

11. ETKİNLİK

a) “Memleket İsterim” şiirinden alınan dizeyi okuyunuz. Bu dizede nokta nerede ve niçin kullanılmıştır? Yazınız.

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

Nokta, ümle sonuna konulmuştur. Cümlenin tamamlandığını belirtmek için kullanılmıştır.

b) Aşağıda noktanın kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Noktanın kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.

d – 1) Cümlenin sonunda kullanılır.
a – 2) Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
ç – 3) Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
c – 4) Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
b – 5) Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için kullanılır.
e – 6) Kitap, dergi vb. künyelerin sonunda kullanılır.
f – 7) Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
g – 8) Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Anıttepe Yayıncılık – Memleket İsterim Metni Cevapları Sayfa 15

12. ETKİNLİK

“Barış içinde yaşamak” konulu bir olay yazısı yazınız. Yazınıza başlamadan önce aşağıda verilen hikâye haritasını doldurunuz.

Aşağıdaki linkten sorunun cevabını okuyabilirsiniz.
“Barış içinde yaşamak” konulu bir olay yazısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.