6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 75-76 Cevapları Gün Yayınları

Bu yazıda “6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 75-75 Cevapları Gün Yayınları” sorusunu kısaca cevapladık. Gün Yayınları 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3. Ünite sonu Değerlendirme Sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 75-76 Cevapları Gün Yayınları

SAYFA 75 CEVAPLARI – 6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KİTABI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

Soruların cevaplarını linklerden okuyabilirsiniz.

1. Alkollü içkilerin toplumsal açıdan ne gibi zararları vardır? Örneklerle anlatınız.

2. Kumar ne gibi olumsuzluklar doğurur? Açıklayınız.

3. Zararlı alışkanlıklar için söylenen “Bir kere denemekten bir şey olmaz!” yaklaşımı doğru mudur? Niçin? Açıklayınız.

4. Zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri nelerdir? Söyleyiniz.

5. Zararlı alışkanlıklarla kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, alkollü içeceklerin yol açtığı sağlık sorunlarından biridir?
A) Trafik kazalarına sebep olması
B) Aile içi şiddete neden olması
C) Beyin üzerinde tahribat yapması CEVAP
D) Cinayet ve yaralamalara neden olması

2. “Bu maddeler çok tehlikelidir. Bir kez kullanmakla bile bağımlılık yapmaktadır. Bu maddelere bir kez başlayan kişinin kurtulması neredeyse imkânsızdır. İnsanı ölüme kadar götürmektedir. Bu maddeleri kullanan kişilerde çarpıntı, nabızda artma, titremeler, hayal görme ve sinir bozuklukları ortaya çıkar. Ayrıca ruhsal gerginlik, sinirlilik, uykusuzluk gibi sorunlar görülür. Mekân, zaman, şahıs ve cisimleri doğru algılama zorluğu yaşanır.”
Yukarıda hangi zararlı alışkanlıktan söz edilmektedir?
A) Uyuşturucu B) Alkollü içki C) Sigara D) Kumar

3. Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur.
B) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
C) Hz. İsa’nın (a.s.) kardeşidir. CEVAP
D) Kudüs’te doğmuş ve yaşamıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi, İslam’ın içki, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkları yasaklama nedenleri arasında yer almaz?

A) İnsan sağlığı açısından birçok zarara yol açması
B) Toplumsal hayatta olumsuzluklara neden olması
C) İnsanın saygınlık ve onurunu zedelemesi
D) İnsana sıkıntılarını sadece geçici olarak unutturması CEVAP

SAYFA 76 CEVAPLARI – 6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KİTABI

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

Y ) Alkollü içki içen kişi, sıkıntı ve dertlerinden tamamen kurtulur.
D ) Kumarda kazanan yoktur, kumar oynayan herkes sonuçta kaybeder.
( Y  ) Alkollü içkilerin ara sıra ve az miktarda içilmesinde sakınca yoktur.
( ) Kötü alışkanlıklar kişinin sadece kendisine zarar verir.
( ) ”Bir kere denemekten bir şey olmaz.” anlayışı büyük bir tuzak ve aldatmacadır.
( D  ) Dinî ve ahlaki değerler, kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmamızı sağlar.
) Tebbet suresi Ebu Leheb ile eşinin helak olacağından söz etmektedir.
( D ) Gençleri kötü alışkanlık ve davranışlardan korumak, devletin de görevidir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.

  • “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları birer şeytan işi pisliktir.
    Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, ….KUMAR……… ve ……...İÇKİ.... yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” Mâide suresi, 90-91. ayetler.
  • Kendi ellerinizle kendinizi …..TEHLİKEYE..… atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.”
    Bakara suresi, 195. ayet.
  • İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın, …DÜŞMANLIK.……….. ve …GÜNAH….…… üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.” Mâide suresi, 2. ayet.
  • “…..SARHOŞLUK.……. veren her şey içkidir ve haramdır.” Buhârî, Eşribe, 4; Müslim, Eşribe, 7.
  • Çoğu sarhoşluk veren şeyin, azı da …...HARAMDIR.…..” Tirmizî, Eşribe, 3.

6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir