6. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 79, 80, 81, 82 cevapları MEB

Bu yazıda “6. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 79, 80, 81, 82 cevapları MEB” sorularının cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını yazdık.

6. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 79, 80, 81, 82 cevapları MEB

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Bağımlılık ne demektir? Açıklayınız.

İnsanlar çevresindeki insanlara, diğer canlılara ve nesnelere duyduğu ilgi ve sevginin tutku ve tuksaklık durumuna gelmesine bağımlılık denir.

Diğer bir tanım;

Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumudur.

2. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal zararları nelerdir? Yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal zararları nelerdir? Yazınız..

3. Kumar oynamak, bireyin kişiliğinde nasıl bir değişiklik meydana getirir? Açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Kumar oynamak, bireyin kişiliğinde nasıl bir değişiklik meydana getirir? Açıklayınız.

4. Kötü alışkanlıklardan korunmada bireye düşen görevler nelerdir? Yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Kötü alışkanlıklardan korunmada bireye düşen görevler nelerdir? Yazınız.

5. Hz. Yahya’nın (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen özellikleri nelerdir? Yazınız.
.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Hz. Yahya’nın (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen özellikleri nelerdir?

SAYFA 80 CEVAPLARI

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kul hakkının ihlalini anlatan bir örnektir?
A) Trafik kurallarına uymak B) Hak ve özgürlükleri bilmek
C) Zararlı alışkanlıkları sürdürmek D) Sorumlulukları yerine getirmek

2. – Merkezi sinir sistemini olumsuz etkiler.
– Tembelliğe alıştırır.
– Nikotin maddesi içerir.
Yukarıda özellikleri verilen zararlı alışkanlıklar hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Alkol Kumar Uyuşturucu
B) Alkol Kumar Sigara
C) Uyuşturucu Sigara Kumar
D) Uyuşturucu Alkol Nargile

Yukarıda Dünya Sağlık Örgütü’nün suç niteliğindeki olayların, alkolden kaynaklanan suçlarla ilgili istatistikleri verilmiştir. Bu istatistik bilgisinden yararlanarak alkolle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Şiddet olaylarının asıl ve tek sebebidir.
B) Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı sağlar.
C) Sadece kullanan kişiye zarar verir.
D) Birey ve toplum hayatı için tehlikelidir.

SAYFA 81 CEVAPLARI

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hz. Yahya’yı (a.s.) anlatmak için kullanılamaz?
A) Salih peygamberlerdendi.
B) Kendisine ilim ve hikmet verildi.
C) Anne-babasına itaat ederdi.
D) Hz. İsa’dan (a.s.) sonra gönderilmişti.

5. I. Medine’de indirilmiştir.
II. 5 ayetten oluşur.
III. “Mesed suresi” de denir.
IV. Kur’an’ın 112. suresidir.
Tebbet suresi ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) I, II, III, IV D) II ve III

6. I. Arkadaş çevresi
II. Aile içi iletişim
III. Kişisel özellikler
IV. Kanunlar
Yukarıdakilerden hangileri kötü alışkanlıklardan korunmada etkilidir?
A) I ve II B) II ve III C) I, II, III, IV D) II ve IV

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

(bağımlılık, farz, helal, kul hakkı, alışkanlık, haram, mekruh, mübah)

1. İnsanı sahip olduğu haklardan mahrum bırakan, haklarının kullanımını engelleyen ve haksız kazanç elde edilen her türlü davranış ……KUL HAKKI……… kapsamındadır.
2. Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve  Davranışlar……FARZ………..dır.
3. ……BAĞIMLILIK……., bir varlığa ya da nesneye karşı duyulan bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesidir.

4. Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere ……MÜBAH…………… denir.
5. …MEKRUH………… kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen hoş görülmeyen şey mekruhtur.

SAYFA 82 CEVAPLARI

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. (Y ) Alkol, insanın iradesini güçlendirir.
2. (Y ) Zararlı alışkanlıklardan korunmak mümkün değildir.
3. (Y ) Arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli kriter güzel ahlaktır.
4. ( D ) Maddi bir değer ifade eden ve kazanç karşılığında oynanan her türlü şans oyunu kumardır.
5. ( D ) Hz. Yahya (a.s.), Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur.

E. Aşağıdaki tabloda verilen kötü alışkanlıklar ile bu alışkanlıkların zararlarını uygun bir şekilde işaretleyiniz.

  • Aile huzurunu bozar. Alkol – Uyuşturucu -Sigara – Kumar – Teknoloji
  • Nikotin içerir. Sigara
  • Bağımlılık yapar.   Alkol – Uyuşturucu -Sigara – Kumar – Teknoloji
  • Beynin işleyişini bozar. Alkol – Uyuşturucu -Sigara
  • Haksız kazanç sağlar.  Kumar
  • Bulaşıcı hastalıkları yayar. Uyuşturucu
  • Zamanı kötü kullandırır.  Kumar – Teknoloji
  • Sanal bir dünya sunar. Teknoloji

6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir