6. sınıf İngilizce ders kitabı 6. ünite Occupations cevapları MEB Yayınları

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “6. sınıf İngilizce ders kitabı 6. ünite Occupations cevapları MEB Yayınları” sorularını cevapladık. 6. sınıf İngilizce kitabı sayfa 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 cevapları

6. sınıf İngilizce kitabı 6. ünite Occupations cevapları MEB Yayınları

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 102 CEVAPLARI 

A. What is your dream job? Why?
What should you do to reach your goal?
Share your opinions with your friends.

My dream job is teacher.

Because I love kids.

 

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 103 CEVAPLARI 

B. Look at the pictures on pages 102 and 103. Match the occupations with the pictures.
SAYFA 102 VE 103’DE YER ALAN MESLEKLERİ RESİMLERLE EŞLEŞTİRİNİZ.

7-COOK6-DRIVER9 DENDIST12 – WORKER
8-mechanic11-architect 1-engineer2-tailor
10-salesman3-hairdresser4- manager5-lawyer

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 104 CEVAPLARI 

A. Listen to the conversation and write the names and jobs under the pictures according to the conversation. Then, match the pictures with the sentences.
( Sohbeti dinleyin ve sohbete göre resimlerin altındaki adları ve işleri yazın. Ardından resimleri cümlelerle eşleştirin.)

  1. Mr. Yapıcı – Mechanic
  2. Mrs Dereli – Architech
  3. Mrs. Savun – Lawyer
  4. Mr. Çeker – Dentist
  5. Mr. Yolcu- Driver
  6. Mrs. Keser – Hairdresser

a. She can draw the plans of buildings. 2
b. He can pull out teeth. 4
c. She can defend people at courts. 3
d. He can drive cars and lorries. 5
e. She can cut and design hair. 6
f. He can repair cars. 1

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 105 CEVAPLARI 

PRACTICE

Read the sentences and write the suitable occupations.

1. I can examine patients. DOCTOR
2. I can cook delicious meals. COOK
5. I can take orders and serve. TAILOR
6. I can build roads bridges and buildings. NURSE
7. I can make and sell bread. WAITER
4. I can look after ill people. ENGINEER
3. I can sew nice suits. BAKER

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 106 CEVAPLARI 

SPEAKING

Think about your dream job.
Then ask questions to find out your friends’ dream jobs.

Hayalinizdeki işi düşünün.
O zaman arkadaşlarının hayalindeki işleri bulmak için sorular sor.

What can you do? – Ne yaparsın?

WHAT TO USE? -Ne kullanırsın?

Where do you do your job? – İşini nerede yaparsın?

Which school did you graduate? Hangi okulu bitirdin?

PRACTICE

Complete the sentences with was/were – am/is/are.

Cümleleri was/were- am/is/are ile tamamlayınız.

1. My father ..is.…. retired now. He …was.… a driver four years ago.
2. I ..was..… at the park with my friends yesterday.
3. Suna and I ...are…… in Datça now. We ..were.…. in Fethiye last summer.
4. They .were..…. at the concert last night.
5. The weather ..is….. sunny today, but it ..was..…. rainy yesterday.

6.ÜNİTEYE AİT DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 107 CEVAPLARI 

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 108, 109, 112  CEVAPLARI 

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 113, 114, 115 CEVAPLARI 

6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SAYFA 116, 117, 118, 119 CEVAPLARI 

BİTTİ.

THE ENF OF THE HOMEWORK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir