6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları.  Pasifik Yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 47’de kırk yedi yer alan  soruların cevapları ve İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini kısaca yaptık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Before you read, answer the question: What is your favourite activity in the park?
Read the sentences, look at the pictures and write children’s names.
Mehmet is playing football.
Mary is flying a kite.
Mark is playing badminton.

Bill is playing on the monkey bar.
Selin is skipping rope.
John is riding a bicycle.

Read the sentences in activity 21 again and answer the questions.
1. What is Selin doing?
Selin is skipping rope
2. Who is playing badminton?
Mark is playing badminton

3. What is Mary doing?
Mary is flying a kite

Look at five friends in your class. What are they doing? Describe.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Parkta en sevdiğiniz aktivite nedir?
Cümleleri okuyun, resimlere bakın ve çocukların isimlerini yazın.
Mehmet futbol oynuyor.
Mary uçurtma uçuruyor.
Mark badminton oynuyor.

Bill maymun çubuğunda oynuyor.
Selin ip atlıyor.
John bisiklete biniyor.

Etkinlik 21’deki cümleleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Selin ne yapıyor?
Selin ip atlıyor
2. Kim badminton oynuyor?
Mark badminton oynuyor

3. Mary ne yapıyor?
Mary uçurtma uçuruyor

Sınıfınızdaki beş arkadaşınıza bakın. Onlar ne yapıyor? Betimleyin.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

6. sınıf İngilizce  Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir