6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları.  Pasifik Yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 48’de kırk sekiz yer alan  soruların cevapları ve İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini kısaca yaptık.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the questions: Is there a square in your city/ town? What is its name?
Listen to the dialogue and answer the question: What is there in Monument Square? (Track 14)

Listen to track 14 again and write true (T) or false (F).
1. Jenny is taking care of her sister.
2. Susan and Kate are listening to their favourite band right now.
3. Kelly is feeding the street cats at the moment.
4. Danny isn’t enjoying himself.

Work in pairs. Choose a place like a park/cafe/school/concert, etc. One of you is at home and the other is at that place with friends. Make a telephone conversation as in activity 25. Ask about people and what they are doing.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Şehrinizde/kasabanızda bir meydan var mı? Onun adı ne?
Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Anıt Meydanı’nda ne var? (Parça 14)

14. parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Jenny kız kardeşine bakıyor.
2. Susan ve Kate şu anda en sevdikleri grubu dinliyorlar.
3. Kelly şu anda sokak kedilerini besliyor.
4. Danny eğlenmiyor.

Çiftler halinde çalışın. Park/kafe/okul/konser vb. bir yer seçin. Biriniz evde, diğeriniz o yerde arkadaşlarınızla. 25. aktivitedeki gibi bir telefon görüşmesi yapın. İnsanlar ve ne yaptıkları hakkında sorular sorun.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

6. sınıf İngilizce  Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir