6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 32, 33, 34, 35, 36 Cevaplar Monopol Yayınları

6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 32, 33, 34, 35, 36 Cevaplar Monopol Yayınları. 6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 32, 33, 34, 35, 36 Cevaplar English Route Course Book Monopol Yayınları konusunu kısaca yazdık. Monopol yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarından sayfa 32, 33, 34, 35, 36  cevaplarını aşağıdaki bölümde yazdık.  Monopol Yayınları İngilizce ders kitabı cevaplarını kısaca yazdık. Kitabın sayfa 32, 33, 34, 35, 36 cevaplarını aşağıda kitap sayfasına yazdık. Umarım yardımcı olur. ENGLISH ROUTE 6 Course book cevapları.

6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 32, 33, 34, 35, 36 Cevaplar Monopol Yayınları

SAYFA 32 CEVAPLAR

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Look at the breakfast pictures below. Which one do you prefer? Why? Talk about the food you like or dislike.

ÇEVİRİSİ:Aşağıdaki kahvaltı resimlerine bakın. Hangisini tercih ediyorsun? Neden? Beğendiğiniz veya sevmediğiniz yemekler hakkında konuşun.

Do you like olives?
Yes, I like olives.
Do you like fruits?
Yes, I like fruits.
Do you like sausages?
No, I don’t like sausages.
What do you like? What do you like?
What do you like? What do you like?
I like nutritious food, not junk food.
I like nutritious food, not junk food.

ÇEVİRİSİ

zeytinleri sever misin?
Evet zeytinleri severim.
Meyve sever misin?
Evet meyvelerden hoşlanırım.
Sosis sever misin?
Hayır, sosis sevmem.
Ne istersin? Ne istersin?
Ne istersin? Ne istersin?
Abur cubur değil besleyici yiyecekleri severim.
Abur cubur değil besleyici yiyecekleri severim.

SAYFA 33 CEVAPLAR

6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 32, 33, 34, 35, 36 Cevaplar Monopol Yayınları

Look at the typical breakfast menus from different countries. Prepare a menu for Turkey and write the food and drinks. You can draw or stick pictures.

ÇEVİRİSİ:

Farklı ülkelerden gelen tipik kahvaltı menülerine bakın. Türkiye için bir menü hazırlayın, yiyecek ve içecekleri yazın. Resim çizebilir veya yapıştırabilirsiniz.

SAYFA 34 CEVAPLAR

SAYFA 35 CEVAPLAR

1. There are a lot of calories in a bar of chocolate.
2. There is a lot of sugar in it.
3. It is nutritious.
4. There is a lot of protein in it

ÇEVİRİSİ:

1. Bir bar çikolatada çok fazla kalori vardır.
2. İçinde çok fazla şeker var.
3. Besleyicidir.
4. İçinde çok fazla protein var

SAYFA 36 CEVAPLAR

Read the sentences and give points between 0 and 10.
At the end of this unit, I can…
Ì listen, understand and accept or refuse offers.
Ì express and ask about my and people’s likes and dislikes.
Ì listen, understand and describe regular activities.

ÇEVİRİSİ:

Cümleleri oku ve 0 ile 10 arasında puan ver.
Bu ünitenin sonunda, ben …
Teklifleri dinler, anlar, kabul eder veya reddederim.
Kendimin ve insanların hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri ifade ediyorum ve soruyorum.
düzenli etkinlikleri dinler, anlar ve açıklarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir