Osmanlıların Balkanlarda fethettiği ilk kale

Osmanlıların Balkanlarda fethettiği ilk kale ismi nedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Devleti Balkanlarda ilerlemek için ilk fethettiği kalenin ismi şudur;

Osmanlıların Balkanlarda fethettiği ilk kale ÇİMPE KALESİ‘dir.

Osmanlı Devleti’nin Devşirme Sistemi İle oluşturulan bölümü: KAPIKULU

Osmanlı Devleti’nin kuran Oğuz boyu. KAYI

Orhan Bey Döneminde fethedilen ve uzun bir dönem başkent olan şehir: BURSA

Osmanlı Devlet’inde yönetici ve asker zümresinde olmayan halka verilen genel isim. REAYA

Bizans’ta şehirleri yöneten valilere verilen isim: TEKFUR

Osmanlı Devletinde muhtaçlara yemek dağıtılan kurumlar: İMARETHANELER

Osmanlı Devletinin Balkanlarda uyguladığı yerleşme politikası: İSKAN

Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu’ya hakim olan millet: MOĞOLLAR

Fetret Devri’nin başlamasına neden olan savaş: ANKARA SAVAŞI

Başta herhangi bir yöneticinin olmadığı başıboş geçen dönem:FETRET

Kayıları Söğüt ve Domaniç’e getiren Selçuklu Sultanı: ALAADDİN KEYKUBAT

Osmanlı’ya bağlanan ilk Türk Beyliği: KARESİ

Osman Bey öncesinde Kayı boyunu idare eden Türk Beyi: ERTUĞRUL BEY

Orhan Bey Döneminde kurulan düzenli ordunun atlı bölümü: MÜSELLEM

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir