6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 43, 44, 45 Cevaplar Monopol Yayınları

6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 43, 44, 45 Cevaplar Monopol Yayınları. 3. ünite Downtown cevapları 6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 43, 44, 45 Cevaplar English Route Course Book Monopol Yayınları konusunu kısaca yazdık. Monopol yayınları 6. sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarından sayfa 43, 44, 45 cevaplarını aşağıdaki bölümde yazdık.  Monopol Yayınları İngilizce ders kitabı cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 43, 44, 45 Cevaplar Monopol Yayınları

SAYFA 43 CEVAPLAR

6. sınıf İngilizce sayfa 43 cevaplar monopol yayınları

Before you read, answer the question: Do you live downtown or uptown?

Read the dialogue and mark the correct picture. Which one is the
uptown flat?

Which flat do you like?
The downtown flat is more beautiful than the uptown flat. But the uptown flat is cheaper than the downtown flat.
Which one is bigger?
The uptown flat is bigger.
Let’s rent it, then. We need a big flat

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Şehir merkezinde mi, şehir dışında mı yaşıyorsunuz?

Diyaloğu okuyun ve doğru resmi işaretleyin. Hangisi
şehir dışında?

Hangi daireden hoşlanırsın?
Şehir merkezindeki daire şehir dışındaki daireden daha güzel. Ancak şehir dışındaki daire şehir merkezindeki daireden daha ucuz.
Hangisi daha büyük?
Şehir dışındaki daire daha büyük.
Öyleyse kiralayalım. Büyük bir daireye ihtiyacımız var

SAYFA 44 CEVAPLAR

6. sınıf İngilizce sayfa 44 cevaplar monopol yayınları

Work in pairs. Which one is better? Downtown or uptown? Make dialogues and compare them. You can use the keywords.

quiet
exciting
clean
busy
big
cheap
crowded
green

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Çiftler halinde çalışın. Hangisi daha iyi? Şehir merkezinde mi, şehir dışında mı? Diyalog yapın ve karşılaştırın. Anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz.

sessiz
heyecan verici
temiz
  meşgul
büyük
  ucuz
  kalabalık
  yeşil


Read the information and draw a picture. Then colour it

There is a man and a woman. The man taller than a woman. The woman fatter than a man. Draw a brown dog and a black dog near them. The black dog is bigger than brown dog.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bilgileri okuyun ve bir resim çizin. O zaman boya

Bir erkek ve bir kadın var. Adam bir kadından daha uzun. Kadın erkeklerden daha şişman. Kahverengi bir köpek ve yanlarına siyah bir köpek çizin. Kara köpek, kahverengi köpekden daha büyük.

SAYFA 45 CEVAPLAR

6. sınıf İngilizce sayfa 45 cevaplar monopol yayınları

Before you listen, answer the questions: Do you like going to the playground? What do you do there?

Look at the picture and listen to Mary. Write the names. (Track 13)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinlemeden önce, soruları cevaplayın: Oyun alanına gitmeyi sever misiniz? Orada ne yapıyorsun?

Resme bak ve Mary’i dinle. İsimleri yaz. (İz 13)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir