6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 42-43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 42-43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 42-43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

SAYFA 42 CEVAPLAR

1. Listen and find: Where does Sandy live?
Sandy lives in New York.

ÇEVİRİSİ

1. Dinleyin ve bulun: Sandy nerede yaşıyor?
Sandy New York’ta yaşıyor.

SAYFA 43 CEVAPLAR

2. Listen again and tick the words or phrases you hear.
ANSWER:
CEVAP:
busy-crowded-downtown-line-skyscraper-traffic jam

3. Listen again and complete the sentences. Then, match them to the pictures in activity 1.

a. Look! There is a woman. She’s …..jogging…………. . (Picture …..6..…)
They are ...walking……..…………… in line. (Picture ….1..….)
He’s …….waiting………………. our dog. (Picture …3..…..)
He is ….cleaning.………………… the windows. (Picture …..2…..)

4. Look at the pictures of Arlington in activity 1. Write True (T) or False (F) for the sentences. Correct the false sentences.

T-1. The children are feeding the ducks.
F-2. Two giriş are riding motorbikes.
T-3. A family is riding bikes.
T-4. A family is having a picnic.
F-5. A woman is painting pictures.
T-6. There are small houses in the town.

5. Describe Arlington and the people using the pictures in activity 1.
Arlington is small and quite town.
It is peaceful place. People aren’t busy.
It is green. People go to picnic with family.
Children ride a horse.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Tekrar dinleyin ve duyduğunuz kelime veya cümleleri işaretleyin.
CEVAP:
CEVAP:
meşgul-kalabalık-şehir merkezinde-çizgi-gökdelen-trafik sıkışıklığı

3. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın. Daha sonra bunları aktivite 1’deki resimlerle eşleştirin.

A. Bakmak! Bir kadın var. O …..koşuyor………….. (Resim …..6…..)
Sırada ……… yürüyorlar. (Resim ….1……)
O …….bekliyor………………..köpeğimizi. (Resim …3…….)
O ….pencereleri temizliyor………………….. (Resim …..2….)

4. Etkinlik 1’deki Arlington resimlerine bakın. Cümlelerin başına Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin.

T-1. Çocuklar ördekleri besliyorlar.
F-2. İki kız motosiklete biniyor.
T-3. Bir aile bisiklete biniyor.
T-4. Bir aile piknik yapıyor.
F-5. Bir kadın resim yapıyor.
T-6. Kasabada küçük evler var.

5. Arlington’u ve aktivite 1’deki resimleri kullanan insanları tanımlayın.
Arlington küçük ve sakin bir kasabadır.
Huzurlu bir yer. İnsanlar meşgul değil.
Yeşil. İnsanlar ailesiyle pikniğe gidiyor.
Çocuklar ata binerler.

Diğer Sayfaların Cevaplarını yap
6. Sınıf İngilizce Ders kitabı Cevapları Hecce Yayıncılık-Sunshine

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir