7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

9. Answer the questions.
READING
1. Do you like flying? Why?
Yes, ı do. Because it is exciting.
2. Who invented the first airplane?
It was invented Orville wright and Wilbur Wright.

10. Read the text and choose the photos about the text.

CEVAP:b-d-e

11. Read the text again and write the titles in the correct places.

1. A flying man in İstanbul
Flying like birds was a dream for mankind. The story of the invention of the airplane began in the 16th century. In the 17th century, Hezarfen Ahmet Çelebi made special wings. He flew from the top of the Galata Tower and landed in Üsküdar, İstanbul.H

2. Flight in a hot air balloon In time, flying attempts increased.
French Joseph and Étienne Montgolfier brothers succeeded in flying in a hot air balloon on June 4, 1783. This flight lasted 10 minutes. Their success quickly reached Paris and they went to the capital to do more experiments.

3. A steam engine turned into a zeppelin
In 1852, French engineer Henri Gifford succeeded in flying to Trappes, 30 kilometres away from Paris. He invented a steam engine. The hydrogen-filled airship weighed 160 kilograms. It was the world’s first airship. German inventor, Ferdinand von Zeppelin improved this airship. Later, he gave his name to this airship “Zeppelin”.

4. Turning point in the history of flight
The flying adventure of mankind continued with American Wright Brothers. They invented the world’s first successful engined airplane in 1903. This was a turning point in the history of flight. They flew 280 meters in 59 seconds. Then they established a plane factory in 1909.
All these efforts took many years. Since then, flight technology gained speed. And now, we can travel around the world by plane in a very short time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Soruları cevaplayın.
OKUMA
1. Uçmayı sever misiniz? Neden?
Evet ediyorum. Çünkü heyecan verici.
2. İlk uçağı kim icat etti?
Orville Wright ve Wilbur Wright tarafından icat edildi.
10. Metni okuyun ve metinle ilgili fotoğrafları seçin.

11. Metni tekrar okuyunuz ve başlıkları doğru yerlere yazınız.

1. İstanbul’da uçan bir adam
Kuşlar gibi uçmak insanlığın hayaliydi. Uçağın icadının hikayesi 16. yüzyılda başladı. 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi özel kanatlar yaptı. Galata Kulesi’nin tepesinden uçarak İstanbul Üsküdar’a indi.

2. Sıcak hava balonunda uçuş Zamanla uçma denemeleri arttı.
Fransız Joseph ve Étienne Montgolfier kardeşler, 4 Haziran 1783’te sıcak hava balonuyla uçmayı başardılar. Bu uçuş 10 dakika sürdü. Başarıları hızla Paris’e ulaştı ve daha fazla deney yapmak için başkente gittiler.

3. Zepline dönüşen buhar motoru
1852 yılında Fransız mühendis Henri Gifford, Paris’e 30 kilometre uzaklıktaki Trappes’e uçmayı başardı. Buhar makinesini icat etti. Hidrojenle doldurulmuş zeplin ağırlığı 160 kilogramdı. Dünyanın ilk hava gemisiydi. Alman mucit Ferdinand von Zeppelin bu zeplin geliştirdi. Daha sonra bu hava gemisine “Zeppelin” adını verdi.

4. Uçuş tarihinde dönüm noktası
İnsanlığın uçma serüveni Amerikalı Wright Kardeşler ile devam etti. 1903 yılında dünyanın ilk başarılı motorlu uçağını icat ettiler. Bu, uçuş tarihinde bir dönüm noktasıydı. 280 metreyi 59 saniyede uçtular. Daha sonra 1909 yılında uçak fabrikası kurdular.
Bütün bu çabalar uzun yıllar sürdü. O zamandan beri uçuş teknolojisi hız kazandı. Artık uçakla dünyayı çok kısa sürede dolaşabiliyoruz.

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir