6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

Subject: Compare two cities.
Manchester and Warwick
I want to write about Manchester and Warwick. My cousin, Sandy lives in Manchester. It is a big city. Big and noisy! Actually, my hometown, Warwick, is smaller and quieter than Manchester. The buildings are tall there. The buildings are shorter and older here in Warwick. The life in my town is easier and cheaper than the life in Manchester. Manchester is more crowded than my town. Traffic in Manchester is worse than in Warwick. There are cinemas, cafés, shopping malls, theatres in that city. It is more famous than Warwick. I think it is more interesting and enjoyable than Warwick. What do you think? Which is better, Manchester or Warwick?

14. Read and tick the correct sentences

(. X..) 1. Manchester is bigger and noisier than Martin’s hometown.
(….) 2. Warwick is more expensive than Manchester.
(….) 3. Martin thinks that Warwick is more interesting than Manchester.
(..X..) 4. The buildings in Manchester are taller and newer.

15. Answer the questions. Then, work in pairs and ask and answer more questions.

1. Is Warwick big or small? It is small.
2. Is Warwick noisier than Manchester? No, it isn’t.
3. Is Manchester more crowded than Warwick? Yes, it is.
4. Are the buildings in Warwick shorter than the buildings in Manchester? Yes, they are.

Attention
Which is better, Manchester or Warwick?
Traffic in Manchester is worse than in Warwick.
I think Manchester is more interesting and enjoyable than Warwick.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Konu: İki şehri karşılaştırın.
Manchester ve Warwick
Manchester ve Warwick hakkında yazmak istiyorum. Kuzenim Sandy Manchester’da yaşıyor. Büyük bir şehir. Büyük ve gürültülü! Aslında memleketim Warwick Manchester’dan daha küçük ve sessiz. Orada binalar yüksek. Warwick’te binalar daha kısa ve daha eski. Kasabamdaki hayat Manchester’daki hayattan daha kolay ve ucuz. Manchester benim şehrimden daha kalabalık. Manchester’daki trafik Warwick’tekinden daha kötü. O şehirde sinemalar, kafeler, alışveriş merkezleri, tiyatrolar var. Warwick’ten daha ünlüdür. Warwick’ten daha ilginç ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hangisi daha iyi, Manchester mı yoksa Warwick mi?

14. Doğru cümleleri okuyun ve işaretleyin

(. X..) 1. Manchester, Martin’in memleketinden daha büyük ve gürültülüdür.
(….) 2. Warwick, Manchester’dan daha pahalıdır.
(….) 3. Martin, Warwick’in Manchester’dan daha ilginç olduğunu düşünüyor.
(..X..) 4. Manchester’daki binalar daha uzun ve daha yenidir.

15. Soruları cevaplayın. Daha sonra ikili olarak çalışın ve daha fazla soru sorun ve yanıtlayın.

1. Warwick büyük mü yoksa küçük mü? Bu küçük.
2. Warwick Manchester’dan daha mı gürültülü? Hayır değil.
3. Manchester, Warwick’ten daha mı kalabalık? Evet öyle.
4. Warwick’teki binalar Manchester’daki binalardan daha mı kısa? Evet onlar.

Dikkat
Hangisi daha iyi, Manchester mı yoksa Warwick mi?
Manchester’daki trafik Warwick’tekinden daha kötü.
Manchester’ın Warwick’ten daha ilginç ve keyifli olduğunu düşünüyorum.

Diğer Sayfaların Cevaplarını yap
6. Sınıf İngilizce Ders kitabı Cevapları Hecce Yayıncılık-Sunshine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir