Atatürk’ün liderlik özelliği ile ilgili söylenmiş sözleri araştırıp yazınız

Atatürk’ün liderlik özelliği ile ilgili söylenmiş sözleri araştırıp yazınız. Atatürk büyük bir lider ve önderdir. Bu konu hakkında söylenmiş sözlerin bazılarını kısaca yazdık.

Atatürk’ün liderlik özelliği ile ilgili söylenmiş sözleri araştırıp yazınız.

LİDERLİK ÖZELLİĞİ İLE İLGİL SÖYLENMİŞ SÖZLER;

“Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.” New York Times

“Atatürk’ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetmiştir.” Gazeta Del Pololo

“Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider.” The Japon Chronicle

“Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.” Eyüp HAN, Pakistan Cumhurbaşkanı

“İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.” Gladys Baker (Gazeteci)

“Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.” Herbert Sideabotham (Yazar)

“O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” Emanullah HAN Afgan Kralı

“Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.” John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)

“Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.” Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir