6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59 Cevapları MEB Yayınları. 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59 Cevapları MEB Yayınları. İlk okul Matematik dersi 6. sınıf kitabının 57-58-59. sayfa cevaplarını kısaca yazdık. Yazarları Neziha ÇAĞLAYAN ile başlayan ders kitabının 57-58-59. sayfa elli yedi-elli sekiz-elli dokuzcevapları. Ünite 1  Konu Değerlendirme soruları cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

Sayfa 57

Sıra Sizde – 1

0, -1, -99, +22 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.

|0|=0
|-1|=+1
|-99|= +99
|+22|=+22

Sıra Sizde – 2

+7, -8, -100, +100 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.

|+7|=+7
|+8|=+8
|-100|=+100
|+100|=+100

 

Sayfa 58

Sıra Sizde – 3

Mutlak değeri 7 olan sayılar hangileridir?

-7 ve 7 ‘dir.

Sıra Sizde – 4

Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar hangileridir?

-6 ve 6’dır.

 

Sıra Sizde – 5

-7, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür?

|-11|=+11

Sıra Sizde – 6

-11, 0, +11, -16 sayılarından hangisinin mutlak değeri en küçüktür?

|-11|=+11

|0|=0

|-16|=+16

Bu durumda en küçük mutlak değerli sayı 0 dır.

 

Sayfa 59

Sıra Sizde – 7

➜ -3 … -4, -7 … -6, 9 … 5, 4 … 10
➜ 0 … 1, -1 … 0, -1 … 1, -13 … -9
Yukarıdaki boşluklara “<”, “>” sembollerinden hangisi gelmelidir?

-3>-4
-7<-6
9>5
4<10

0<1
-1<0
-1<1
-13<-9

Sıra Sizde – 8 

-7, 12, 6, -19, 8, 0, -14
Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan beşinci sayı hangisi olur?

-19<-14<-7<0<6<8<12

Diğer sayfaların cevaplarını gör
6. sınıf Matematik Ders kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir