6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 144, 145 Cevapları

Bu yazıda “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 144, 145 Cevapları” sorularını kısaca cevapladık. 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 4. ünite Bilim Teknoloji Toplum ünitesi Değerlendirme Soruları cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 144, 145 Cevapları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
( D ) 1. Tübitak, ülkemizde bilimsel ve teknolojik çalışma yapan bir kurumdur.
( Y ) 2. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesi zorunlu değildir.
( D ) 3. Atatürk, sosyal bilimlerin gelişmesi için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurmuştur.
( Y  ) 4. Bilimsel araştırma yaparken ilk önce varsayımlardan faydalanmalıyız.
( D ) 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki yaşantımızı kolaylaştıracaktır.

B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
(tarih, telif hakkı, sosyal bilimler, patent hakkı, kaynak, Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafya)

1) İnsanlar çevrelerini tanımak için ……SOSYAL BİLİMLER…………..…………….. den yararlanmak zorundadır.
2) Geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak, sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına……TARİH…… denir.
3) ………TELİF HAKKI………, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır.
4) Patent …TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU……tarafından verilmektedir.
5) Bir araştırma yaparken ………KAYNAK….. göstermek zorunludur.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ülkemizde korsan yayınları önlemeye yöneliktir?
A) Türk Ticaret Kanunu
B) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu CEVAP

2) İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji sürekli gelişim göstermektedir. Bunun yanında hayatımızı kolaylaştıran birçok icatlar da ortaya konulmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi hayatımızı kolaylaştıran icatlardan biri değildir?
A) Telefon
B) Hızlı trenler
C) Kimyasal silahlar
D) Buzdolabı CEVAP

Sayfa 145 Cevapları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı

3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin gelecekte sağlayacağı faydalardan değildir?

A) Günlük hayatı kolaylaştırması CEVAP
B) İnsan yaşamını sınırlandırması
C) Bilginin saklanmasını ve yayılmasını kolaylaştırması
D) Üretimde verimliliği arttırması

4. Sosyal bilimlerdeki çalışmaların toplum hayatını etkilediğini söyleyen bir kişi yukarıdaki açıklamalardan hangisini kanıt gösterebilir?
A) Yalnız I B) II ve II C) II-III D) I-II ve III cevap

5. Bilimsel araştırma yapan Kemal’in bu sözleri dikkate alındığında hangi araştırmada basamağında olduğu söylenebilir?

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

Yukarıda verilen bilimsel araştırmada elde edilen sonuçlar, hangi sosyal bilim dallarının çalışma alanlarıyla ilişkilidir?

CEVAP: ARKEOLOJİ, ANTROPOLOJİ

2) Yazdığınız kitabın korsan olarak çoğaltılıp satıldığını farkettiniz. Hukuki yollardan hakkınızı aramak için
nasıl bir yol takip etmeniz gerekir?

CEVAP: Savcılığa suç duyurusunda bulunurum. Korsan yayını durdurma ve maddi manevi tazminat savası açarım.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir