6. Sınıf Türkçe Kitabı Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 166, 169, 170, 171, 172

Bu yazıda “6. Sınıf Türkçe Kitabı Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 166, 169, 170, 171, 172” konusunu yazdık. 6. sınıf Eksen Yayınları Türkçe ders kitabında yer alan Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni etkinlik cevaplarını kısaca yazdık. 6. Tema İletişim bölümü metni.

6. Sınıf Türkçe Kitabı Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 166, 169, 170, 171, 172

SAYFA 166 – Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Gülme, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.” Victor Burge (Viktır Börg)

Gülmek insanları birbirine yakınlaştırır. Samimi bir ortam oluşturur. İnsanlar arasında ilişkileri geliştirir.

“Gülmek, Allah’ın insanlara verdiği hediyelerin en kıymetlisi, en latifidir. Her aptal, her zalim insanları ağlatabilir fakat onları güldürmek kolay değildir.” Hz. Ali

İnsan beğendiği ve kendisini mutlu eden şeylere güler.  Bir insanı üzmek ve ağlatmak ise daha kolaydır. Bu nedenle gülmek çok değerlidir. Güldürmek için karşıdaki kişinin beğeni ve sevgisini kazanmak gerekir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Gülmeyi bilmek” sözünden ne anlıyorsunuz?

İnsanın kendini mutlu etmesidir.

• Güler yüzlü insanlar bizi nasıl etkiler, bizde hangi duyguları uyandırır?

Güler yüzlü insanlar etrafına neşe saçar. Daha samimi bir ortam oluşur. İlişkiler gelişir. Pozitif enerji yayarlar.

• Sizi neler güldürür, gülümsetir?

Komedi filmleri, fıkralar, komik bir espri beni gülümsetir.

SAYFA 160 – Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

3. ETKİNLİK

Defterlerinize, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri birleştirerek uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine de yer verdiğiniz anlamlı bir metin yazınız.

Cevap:

Biz insanların hayvanlardan bir farkımız konuşmaksa öteki farkımız da gülmektir.  Gülmek hayatımızı güzelleştirir. Bu dünya öyle çatık kaşla dolaşmaya, şunun bunun kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı daha tatlı geçer. Güler yüz her şeyden önce insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır.

Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeliyiz. Sizi çok seven anneniz nasıl sizin yüzünüze hep gülerek bakarsa siz de hayata güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara da neşe verir, hayatın bir kat daha güzelleşmesine hizmet edersiniz.

Güler yüzün hâlletmeyeceği hiçbir mesele yoktur. Buzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de işe güler yüzle başlayan ve öylece devam eden insanların elinde çözülür. Asık surata kapanan kapılar, güler yüze açılır.

4. ETKİNLİK

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve bunların anlamları-nı defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 10 dakika süreniz bulunmaktadır.
Yarışmaya başlayınız ve 10 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu, öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

 • tahayyül etmek: zihinde oluşturma.
 • laubali : çekinmesi, saygısı olmayan, senlibenli
 • kudret: gücü yetmek, yeteneği olmak
 • hikmet : bilgelik
 • buna mükabil : Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
 • hiddet: öfke
 • bilhassa : her şeyden önce, en çok, bile isteye, bilerek, hele, özellikle.
 • Tahriş : tahrip olma,
 • muhtelif: çeşitli
 • hadise: olay
 • fî tarihi : Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte
 • filozof : bilgin
 • hususi : özel
 • talim etmek : bilgi kazandırmak, öğretmek.
 • matem: yas
 • tebessüm : gülümseme
 • muvaffak olmak : başarılı olmak
 • hakikat : gerçek
 • müteessir olmak : üzüntü duymak
 • külfet:sıkıntılı zorluk, yorgunluk.
 • çetin: zor
 • gam: kaygı, tasa, üzüntü.
 • kasavet : kaygı, sıkıntı, tasa, üzüntü veren

SAYFA 170 – Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

5. ETKİNLİK

Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metninde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yüz göz olmak: Senli benli olmak ve birbirinden çekineceği bir şey kalmamak, aradaki mesafe kalkmış

hususi: özel

suret: biçim yol

Talim etmek: öğretmek

6. ETKİNLİK

Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni ile ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. “Kaşlarını çat-, hevesi kırıl-, kalbini kır-, yüz göz ol-, ağır gel-“ deyimleri, metinde koyu olarak gösterilmiştir. Bu deyimlerin anlamlarını, kullanıldıkları cümle ve paragrafın anlamından hareketle tahmin etmeye çalışınız, tahmin ettiğiniz anlamları defterlerinize yazınız. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını atasözleri ve deyimler sözlüğünden kontrol ediniz. Son olarak bu deyimleri birer cümlede kullanarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • kaşlarını çat-: kızmak, öfkelenmek
 • hevesi kırıl-: zevki kaçmak, hevesi kalmamak, şevki kırılmak.
 • kalbini kır-: birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek
 • yüz göz ol-: Senli benli olmak ve birbirinden çekineceği kalmamak, aradaki mesafe kalkmış olmak, lâubalileşmiş olmak.
 • ağır gel-: gücüne gitmek, onuruna dokunmak

SAYFA 171 – Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

7. ETKİNLİK

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği sözlü olarak açıklayınız.

a. Ağlanacak bir hâl karşısında ağlamaya kalkan adamdan hiçbir fayda gelmez. Fakat gülümseyen adamda, ümit vardır. Bu hâlin bir çaresini bulacak demektir.

Cümleyi olumsuzdan olumlu yöne çevirmiştir.

b. O insanlar şimdi ne hâldedirler pek bilmiyoruz ama fî tarihinde insanları biraz olsun gülmeye alıştırmak için sarfedilen gayret herhâlde boşuna değildi. Nitekim Tagor filozof da kendi hususi mektebinde öğrencilerine günde bir saat gülmeyi, kahkahalarla gülmeyi değilse bile, gülümsemeyi talim ediyordu.

Baştaki cümleyi destekleyici açıklama yapmak için bağ kurmak.

c. Gene bizim bir şairimiz bir dostuna hediye ettiği resminin altına “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” diye yazmıştır. Bu da güzel bir sözdür. Çünkü en iyi hatıra gülerek geçen günlerin hatırasıdır.

Birinci cümledeki nedenin sebebini açıklamak için bir bağ kurmuştur.

d. Hiç siz ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır. Ama ne hikmetse yüzleri gülmeye elverişli bir şekilde yaratılmamıştır.

Birinci cümlenin olumu anlamını olumsuza çeviren bir bağ kurmuştur.

8. ETKİNLİK

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

a. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz.

b. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır.

c. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.

ç. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar.

d. Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli.

e. İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır; hiçbiri ağır gelmez.

f. Buzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de işe güler yüzle başlayan ve öylece devam eden insanların elinde çözülür.

g. Hayatınızı, yaşadığınız yıllar boyunca uzatabilmek için  her anınızı gülerek geçirmeniz lazımdır. 

9. ETKİNLİK

Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni ile ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar, okurları güldürmek için söze nasıl başlamış?

“Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız?”

2. Yazara cesaret veren nedir?

Karşısındaki insanın gülümsemesi.

3. Olgun insanların özellikleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Herkese affedici, kusura aldırmayıcı, etrafına pozitif enerji yayan kişilerdir.

4. Bir insanın hayatının olduğundan daha tatlı geçmesi mümkün müdür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Mümkündür. İnsanlara karşı güler yüzlü davranmak, affedici olmak hayatı daha mutlu kılar.

SAYFA 172 – Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

5. Yazar, niçin hayvanlardan farklı olduğumuzu düşünüyor?

Konuşamadıkları ve gülemedikleri için.

6. Filozof Alain’ın öfke hakkındaki düşünceleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Öfke öksürük gibidir. Nasıl öksürük bir tahrişle gelirse hiddet de öyledir. Bir kere başladı mı bir kere ile kalmaz; ikide bir öksürdüğünüz gibi ikide bir de hiddetlenir, sağa sola çatarsınız. Bu hastalığın bir tek tedavisi vardır, o da gülmeye alışmaktır.

7. Yazar metinde, “gülmeye alışmak” ile ilgili hangi örnekleri veriyor?

Dünya savaşlarının halkta yaşattığı hüzün sebebiyle insanların gülmeyi öğreten okullar açmaları.

8. Gülmenin hayatta başarılı olmayı sağlayacağı düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Evet katılıyorum Gülmek ilişkileri kuvvetlendirir. İnsanlar arası sevgiyi artırır. Bu insanın hayatta başarılı olmasını sağlar.

9. Yazar, “hayata güler yüzle bakmak” sözüyle neyi anlatmaya çalışıyor?

Hayatın olumlu yanlarını görmeyi anlatmıştır.

10. Yazar, “ağlamaya kalkan adam”da niçin ümit görmüyor?

Ağlamaya kalkan adam, zorluklara teslim olmuş, çare düşünmeyen, mızmızlanan kişi demektir. Engelleri aşmayı düşünmüyor demektir.

11. Yazarın “Güler yüzün hâlletmeyeceği mesele yoktur.” düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Evet katılıyorum. güler yüz insanlara kapı açar, ilişkileri kuvvetlendirir, kişinin kötü psikolojisini düzeltir, insanı hayata bağlar.

12. Hayatımızı, yaşadığımız yıllar boyunca uzatabilmek nasıl mümkündür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Güleryüzlü olmak ve davranmakla mümkündür.

13. Yazar, “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” sözünü niçin güzel bir söz olarak nitelendiriyor?

En iyi hatıranın güler yüzle geçirilen zamanlar olduğu için. İnsanların acılı günlerini unutmak istediğini belirttiği için.

14. Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metninin konusu ve ana fikri nedir?

Konusu: Güler yüzlü olmak

Ana Fikri: Hayatımızın güzel geçmesini istiyorsak gülmeyi ve güler yüzlü olmayı öğrenmeliyiz.

10. ETKİNLİK

Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metninin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” başlığını kullanmış olabilir?

Güler yüz ün anlamını, önemini ve faydalarını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Uygundur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Gülmek ve Faydaları,

11. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız

“Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadeleri sizce bir konuşma sırasında hangi amaçla kullanılır?

İki cümleyi anlam olarak birbirlerin bağlamak için kullanılır.

b. “Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadelerinden her birini birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterinize yazınız.

 •  Sporu sevmiyor. Oysaki spor insanı sağlıklı yapar.
 • “His” sözlük anlamı olarak “duygu” demektir. Başka bir deyişle insanın olaylar karşısında içinde yaşadıklarıdır.
 •  Kitap okumayı çok severim. Özellikle macera romanlarını daha çok severim.
 •  Uyumadan önce ilk olarak dişlerimizi fırçalamalıyız.
 • Alışverişte hesabı kasiyere öderiz. Son olarak fişimizi alırız.

BİTTİİİİİİ 🙂 🙂

6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Güler Yüz Nedir?

Yapmacıksız ve içten, yumuşak, okşayıcı davranış, hoş karşılayış.

4 Comments on “6. Sınıf Türkçe Kitabı Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları Sayfa 166, 169, 170, 171, 172”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir