6. Sınıf Türkçe Kitabı Sihirli Pasta Dinleme Metni Cevapları Sayfa 157, 158 Cevapları

Bu yazıda “6. Sınıf Türkçe Kitabı Sihirli Pasta Dinleme Metni Cevapları Sayfa 157, 158 Cevapları” konusunu kısaca yazdık. Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı Sihirli Pasta Dinleme Metni Etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Kitabı Sihirli Pasta Dinleme Metni Cevapları Sayfa 157, 158 Cevapları

SAYFA 157- Sihirli Pasta Dinleme Metni Cevapları- 6. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki tanımları okuyunuz. Bu iki tanımın hangi kavrama ait olabileceğini söyleyiniz.

• Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme.
• Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.

Cevap: İŞ BÖLÜMÜ

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• İş bölümünün gerekli, önemli olduğuna inanıyor musunuz? Niçin?

İnanıyorum. Çünkü iş bölümü işi daha kolay ve çabuk yapmamızı sağlar. İş bölümü insanların işlerini daha iyi ve daha az yorularak yapmasını sağlar.

• “Bir ürünün yüksek kaliteli olması isteniyorsa o ürün iş bölümüyle hazırlanmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü iş bölümü olduğunda insan işin sadece belli ve ufak bir bölümü ile ilgilenir. İnsan bu işi yaptıkça daha iyi öğrenir ve işine daha çok odaklanabilir.

• İş bölümüne bir örnek vermeniz istense hangi örneği verirdiniz?

Araba fabrikalarını örnek veririm. Araba fabrikalarında kapıyı başkası takar, motoru başkası yapar, boyamayı bir başka bölüm yapar. Bu sayede hızlı bir şekilde araba üretilir.

3. ETKİNLİK

“Sihirli Pasta” adlı metinde anlatılanları canlandırınız. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Hikaye

b. Sizce Sihirli Pasta metni, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Uygundur. İnsanlar ve konuşmaları vardır.

SAYFA 158- Sihirli Pasta Dinleme Metni Cevapları- 6. Sınıf Türkçe Kitabı

4. ETKİNLİK

a. Aşağıya, “iş bölümü” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları yazınız.

  • Yardımlaşma
  • Birlik
  • Kısa Zaman
  • Yorulmamak
  • Profesyonellik
  • Verim
  • Kaliteli
  • İmece
  • Beraberlik

5. ETKİNLİK

Metinle Sihirli Pasta ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Amcaları, yeğenlerinin evine hangi amaçla gidiyor?

Pazar günü öğle yemeğine davet etmek için.

2. Amca, çocuklara nasıl bir pastadan söz ediyor?

Bin kişinin çalışarak hazırladığı bir pasta.

3. Çocuklardan biri neye itiraz ediyor?

Gelen pastanın amcasının vadettiği pasta olmamasına itiraz ediyor.

4. Amca, yeğeninin itirazına nasıl bir cevap veriyor?

Amca, pastanın her bir malzemesi için kaç kişini çalıştığını anlatarak cevap veriyor.

5. Kız çocuk, amcasının sözlerine hangi sözlerle karşılık veriyor?

“Doğru amca, binlerce el çalışmış bu pastayı yapmak için” diye cevap veriyor.

6. Sihirli Pasta metninden hareketle toplumda iş bölümünün önemiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

İş bölümü işleri daha hızlı ve kolaylıkla yapmamızı sağlar. Zor işler kolaylıkla yapılır. bir arabayı bir kişi tek başına yapamazken, onlarca kişi çok kolaylıkla yapar. Bu yüzden iş bölümü önemlidir.

7. Sihirli Pasta metni, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Evet. Bir ürünün bir çok kişinin iş bölümü ile oluştuğunu öğrendim.İş bölümünün önemini anladım.

6. ETKİNLİK

“Sihirli Pasta” adlı metni sınıfta arkadaşlarınıza özetleyiniz.

Cevap: 

Amca, yeğenlerini evine yemeğe davet eder. 1000 kişinin çalışıp hazırladığı bir pasta ikram edeceğinin de sözünü verir. Çocuklar yemeğe gittiklerinde normal bir pasta ile karşılaşırlar ve itiraz ederler. Amca da, pastanın yapımında çalışanları anlatır. Çocuklar amcalarının anlattıklarına hak verirler.

7. ETKİNLİK

Sihirli Pasta metninin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Basit gibi görünen bir işin arkasında ne emekler olduğunu anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

İş bölümünün önemini anlatmak için yazılmıştır.

• Yazarın Sihirli Pasta metninde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?

Basit gibi görünen işlerin bile arkasında binlerce kişinin çalıştığını belirtmiştir.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Sihirli Pasta” başlığını kullanmış olabilir?

Okuyucunun dikkatini çekmek için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Değildir. Çünkü pasta sihirli değildir.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Birlikten Kuvvet Doğar, Pastayı Kim Yapar?

BİTTİİİİ 🙂 🙂

6. sınıf Türkçe Ders Kitabı Tüm Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir