6. Sınıf Türkçe Kitabı Yaşlı Nine Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Yaşlı Nine Metni cevaplar MEB Yayınları 6.Sınıf Türkçe Kitabı Yaşlı Nine Metni Cevapları etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayıncılık. 6. sınıf Türkçe ders kitabı  Yaşlı Nine Metni Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık.

6. Sınıf Türkçe Kitabı Yaşlı Nine Metni Cevapları

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 50

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili araştırdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kral Edward İstanbu’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan, kralın bindiği motor, sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada, eli yere değerek tozlanır.

O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan, kral da ona elini uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve:

”Yurdumun toprağı temizdir, o elinizi kirletmez.” diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarır.

2. Atatürk’ün Türk milleti için yaptığı fedakârlıklara örnekler veriniz.

Sakarya Savaşı’nda attan düşünce kaburga kemikleri kırılmıştı. Kemikleri kırık olduğu halde askerinin başında savaşa girmiştir.

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 52

1. ETKİNLİK

A) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

 • kavruk : Kavrulmuş olan, kurumaya yüz tutmuş.
 • vefalı: Sevgi ve dostluk bağlarını sürdüren.
 • konuk:Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse.
 • heybe:Omza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü.
 • değnek:  Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak.
 • köşk…: Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır.

B) Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri kullanarak “vatan sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz.

Aşağıdaki linkten Vatan Sevgisi konulu bilgilendirici metni okuyabilirsiniz.

VATAN SEVGİSİ

2. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?

Ölmeden memleketini kurtaran kişiyi bir kez olsun görmek için

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.

Alçakgönüllü olması ve samimi olmasına yorumluyorum.

3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.

Atam,

Seni hep kitaplardan gördüm. Yakından görmek beni heyecanlandırdı. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.

Size sarılabilir miyim?

4. Metnin ana fikri nedir?

Türk milletinin Atatürk’e duyduğu sevgi.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

 1. Yaşlı kadın neden heybesinden yiyecek bir şeyler ikram etmiştir?
 2. Atatürk kiminle geziye çıkmıştır?
 3. Atatürk yaşlı kadına ne hediye etti?

3. ETKİNLİK

Yaşlı kadının Atatürk ile karşılaştığı sahneyi sınıfınızda canlandırınız. Canlandırmanız sırasında uygun jest ve mimikler kullanmayı unutmayınız.

 

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 53

4. ETKİNLİK

A) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.

(X) Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.

(   ) Metinde anlatılan olaylar hayal ürünüdür.

(X) Metnin kahramanları gerçek kişilerdir.

(X) Yer ve zaman bellidir.

(   ) Metindeki olaylar günümüzde yaşanmaktadır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fabl B) Masal C) Anı D) Haber yazısı

C) Defterinize, okuduğunuz “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir anınızı yazınız.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu açıklayınız.

 • Kurtuluş Savaşı’nda genç yaşlı, kadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.
 • Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur.
 • Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.
 • Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi düşünmeden taarruza geçtiler.

Altı çizili sözcükler aralarında zıt anlamlı sözcüklerdir.

B) Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde “vatan” ile ilgili cümleler kurarak aşağıya yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız.

 • Vatan için yaşlı genç herkes cepheye koştu.
 • Vatana vefa için herkes varını yoğunu ortaya koydu.
 • Vatan altı kahraman şehitlerin üstü kahramanların yurdudur.
 • Vatan borcu er yada geç ödenmelidir.

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 54

6. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle okuyunuz. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne kattığı anlama dikkat ediniz.

KAĞNIYLA YAZILAN DESTAN

On beş liseli arkadaşıyla Anadolu’ya kaçıp Kurtuluş Savaşı’na katılan ve cepheye cephane taşıyan kağnı kollarının komutanı anlatıyor: “Durmadan yol alıyorduk. Sürekli çalışan araç yorulur ve bozulabilir ancak bizde ne yorulmak ne dinlenmek ne de bozulup yolda kalmak vardı. Otomobiller, kamyonlar her yeri aşamazlardı. Fakat bizim için aşılamayacak yol yoktu. Ağır ama hep hareketliydik. Sürekli hedefe ilerliyor, hiç durmadan gidiyorduk. Metin AYDOĞAN

B) Aşağıya “Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı yazarken “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz.

Aşağıdaki linkten örnek metni okuyabilirsiniz.

Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet konulu bilgilendirici metin

Yaşlı Nine Metni Cevapları Sayfa 55

7. ETKİNLİK

A) Aşağıda Anıtkabir krokisi ve kroki üzerinde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Krokiyi inceleyiniz.

B) Aşağıdaki boşlukları Anıtkabir krokisine uygun şekilde doldurunuz.

1. Hürriyet Kulesi ve İstiklal Kulesi girişe en yakın kulelerdir.

2. 23 Nisan Kulesi müze çıkışına en yakın kuledir.

3. Girişten Tören Alanı’na Aslanlı Yol geçilerek ulaşılır.

4. Tören Alanı’nda, çarpı (X) işaretli yerde duran ve solunda Cumhuriyet Kulesi, sağında İnkılap Kulesi bulunan ziyaretçinin önünde Anıtkabir’in Şeref Holü ve Atatürk’ün Lahdi bölümleri bulunur.

5. Anıtkabir’in mimarı siz olsaydınız Anıtkabir’e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız. Kütüphane bölümü eklemek isterdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir