Verilen metinde Osmanlı Devleti’nin siyasal bir güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangilerine değinilmiştir? Açıklayınız.

Verilen metinde Osmanlı Devleti’nin siyasal bir güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangilerine değinilmiştir? Açıklayınız. sorusunun ceabını kısaca yazdık. Osmanlı Devleti’nin siyasal bir güç olmasını sağlayan politalardan şunlar verilen metinde vardır.

Verilen metinde Osmanlı Devleti’nin siyasal bir güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden
hangilerine değinilmiştir? Açıklayınız.

1. İslam dinini yaymak (Gaza ve cihat)

2. İstilamet Politikasına değinilmiştir. Yani fetih edilen yerlerin halkına karşı adaletli, hoşgörülü ve dinlerine saygılı olmaktır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İSTİLAMET POLİTİKASI NEDİR?

  • Sözlük  anlamı “meylettirme, cezbetme, gönül alma”
  • Osmanlı Devleti’nin “uzlaştırıcı fetih siyaseti” politkasıdır.
  • Osmanlı Devleti, fethedilen bölge halkına iyi davranmış, dini inanç ve kültürlerine karışmamıştır.
  • Halkın can ve mal güvenliğini sağlamış, gönüllerini kazanacak davranışlar sergilemiştir.
  • Vergilerde kolaylıklar sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir