7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79-80 Cevaplar

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79-80 Cevaplar. orusunun cevabını kısaca yazdık. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sorularının cevapları.  Gün basım evi Din Kültürü ders kitabı 3. ünite ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevapları.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79-80 Cevaplar

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. İslam dini niçin güzel ahlaklı olmamızı ister? Açıklayınız.

Güzel ahlak bu dünyada ve ahirette mutlu olmamızı sağlar, insanın günah işlemesini önler ve Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar.

2. Adalete niçin önem verilmelidir? Anlatınız.

Adalet toplumda barış, huzur ve güven oluşmasını sağlar. Haksızlıkları önler. Bu yüzden önem verilmelidir.

3. Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız.

AYET;

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar…”Ahzâb suresi, 70-71. ayetler.

HADİS,

“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür… Yalan söz söylemekten kaçının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür…

4. Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır? Belirtiniz.

Vatanımızı korumalıyız, gerekirse canımızı vermeliyiz. Vatanımızı geliştirmek için çalışmalıyız.

Vatanımızın doğal ve tarihî güzelliklerini korumalıyız.

Çok çalışmalıyız. Vatanımıza ve milletimize layık bir insan olmalıyız.

5. Hz. Salih (a.s.), kavmine ne gibi uyarılar yapmıştır? Açıklayınız.

Allah’a inanmaları ve putlara tapmamaları, deveyi kesmememeleri ve ona kötülük etmeyin uyarılarını yapmıştır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. D 2. D 3. C 4. A 5. C

C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

doğruluğu/kardeşçe/sevmedikçe/emannettir/sözü/sabırlı

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

Ç 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. Y

D. Aşağıda verilen Felâk suresinde boş bırakılan bölümleri, doğru bir şekilde tamamlayınız.

Kul eûzû birabbil felâk Min şerri mâ halak Ve min şerri ğâsıgin  izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ugad/Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.