7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 19-20-21-22 Cevapları 1.Ünite Değerlendirme

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 19-20-21-22 Cevapları 1.Ünite Değerlendirme Aydın Yayıncılık. fEN bİLİMLERİ DERS KİTABI 1. ÜNİTE Değerlendirme sorularının cevaplarını kısaca yazdık, cevapladık.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 19-20-21-22 Cevapları 1.Ünite Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini kutucuk içerisine yazınız.

[Y] 1. Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri eliptik galaksi şeklindedir.
[Y] 2. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
[D] 3. Yıldızlar küresel şekle sahiptir.
[D] 4. Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
[D] 5. Gök cisimleri arasındaki mesafe ışık yılı cinsinden ifade edilir.
[Y] 6. Ömrünü tamamlamış uzay araçları, uzay kirliliğine neden olmaz.
[Y] 7. Teleskoplar; aynalı ve mercekli teleskoplar olmak üzere iki çeşittir.
[D] 8. Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.

B. Terimlerin başındaki harfleri, ilgili cümlelerin başlarına yazınız.

( e ) 1. İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlardır.
( a ) 2. Işık kirliliğinin olmadığı ortamlarda kullanılması uygun olan araçtır.
( f ) 3. Her şeyi içine alıp yutan gök cismidir.
(d  ) 4. Orta sıcaklıktaki yıldızın rengidir.
(b ) 5. Isı ve ışık kaynağı olup, titreşen ışık noktaları gibi gözüken sıcak gaz kütlelerinden oluşan gök cismidir.

C . Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.

1. Askeri istihbarat amaçlı olan yapay uydulardan biri ……….Göktürk-1 ………………… iken, haberleşme uydularından biri …...Türksat 4B.

2. Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere …..rasathane.……………. denir.
3. Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olay …….hidrojen ….…………….. elementinin ….helyum…..… elementine dönüşmesidir.
4. En sıcak yıldızlar ……….beyaz……….. renkte iken, sıcaklığı en az olan yıldızlar ……..kırmızı …….…… renktedir.
5. Tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine …...bulutsu……………. denir.

SAYFA 20 CEVAPLAR

D. Aşağıda birbiri ile bağlantılı olan cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar verip ilgili yönleri takip ederek doğru çıkışı bulunuz.

3. ÇIKIŞ.

Uzay çalışma ları sonucunda teknolojide yeni buluşlar gerçek leşmiştir. DOĞRU

Haberleşmek, hava olaylarını öğrenmek, gök cisimlerini ince  lemek için teleskop kullanılır. YANLIŞ- DOĞRUSU UYDU OLACAK.

Gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmakiçin kurulan yerlere rasathane denir. DOĞRU. 3. ÇIKIŞ

E. Batılı ve Türk-İslam astronomlarının gök bilmin gelişimindeki katkılarını aşağıdaki noktalı yerle re yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Batılı ve Türk Astronomların Katkıları

SAYFA 21 CEVAPLAR

F. Uzay kirliliğinin olmaması için neler yapılabileceği ile ilgili önerilerinizi balık kılçığının sağındaki kutulara, çözüm yollarını da balık kılçığının solundaki kutulara yazınız.

Sorunun  cevabını linkten okuyabilirsiniz. Uzay Kirliliği Öneriler

SAYFA 22 CEVAPLAR

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. En soğuk yıldızların yaydıkları ışık rengi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:D
A) Sarı B) Mavi C) Beyaz D) Kırmızı

2. Aşağıdakilerden hangisi bir teleskop çeşidi değildir?

CEVAP:C
A) Mercekli B) Radyo C) Manyetik D) Aynalı

3. Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?

CEVAP:B
A) Düzensiz B) Dairesel C) Sarmal D) Eliptik

4. Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında kullanılan bir araç değildir?

CEVAP:A
A) Projeksiyon B) Yapay uydular C) Uzay sondası D) Uzay istasyonları

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uzaya gönderdiği ancak artık mezarlık yörüngesinde bulunanyapay uydudur?

CEVAP:C
A) Türksat 4B B) Göktürk-1 C) Türksat 1C D) Türksat 3A

6. Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulması için uygun olan yerlerden biri değildir?

CEVAP:B
A) Şehir ışıklarından uzak olan yerler B) Bulutların çok olduğu yerler C) Hava kirliliğinin az olduğu yerler D) Yüksek yerler

7. Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?

CEVAP:A
A) Hidrojenin helyuma B) Helyumun hidrojene C) Hidrojenin demire D) Demirin hidrojene

8. Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

CEVAP:D
A) Kara delik – Bulutsu B) Bulutsu – Gök ada C) Gök ada – Kara delik D) Bulutsu – Kara delik

9. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?

CEVAP:C
A) Gezegenimsi B) Salma C) Karanlık D) Süpernova kalıntıları

10. Aşağıda verilen uydu çeşitlerinden hangisi gök cisimlerini incelemek için kullanılır?

CEVAP:C
A) Meteoroloji uyduları B) Keşif uyduları C) Astronomi uyduları D) Haberleşme uyduları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir