“Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. cümlesi ile ilgili 5 örnek cümle

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. cümlesi ile ilgili 5 örnek cümle. Büyük harflerin kullanıldığı yerlerle iligl bu madde için 5 örnek cümle yazdık.

“Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. cümlesi ile ilgili 5 örnek cümle

Dört büyük melekten birisi Cebrail’dir.

İnsan Allah’ın emirlerine uymalıdır.

Yunan mitolojisinde Zeus’un önemi büyüktür.

İslam dininde dört mezhepten biridi Hanefilik’tir.

Mitolojide sanat tanrısının ismi Apollo’dur.

İslam dininde bulunan dört büyük meleğin ismi Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil’dir.

Adam Katolik mezhebinden olduğu söyledi.

“Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele” isimlerini cümle içinde kullanırsak büyük harfl ile başlamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir