7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41-42-43 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41-42-43 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41-42-43 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 3. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41-42-43 Bilim Kültür

SAYFA 41 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Talking about past events
(Making simple inquiries)
Telling the time, days and dates

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Geçmiş olaylar hakkında konuşmak
(Basit sorgulamalar yapmak)
Saati, günleri ve tarihleri ​​söyleme


SAYFA 42 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

GET READY!
a. Do you like reading biographies of famous people?
b. Whose biography did you last read?

VOCABULARY

1 Match the words with the correct pictures and write. One word is extra.
award
get married
stay
graduate
move
ANSWER
1. get married
2. award
3. move
4. graduate

2 Fill in the blanks with the words in the box. Use the correct forms of the verbs. One verb is extra.

career grow up raise move die stay biography

1. Atatürk ___DIED___ on 10th November, 1938.
2. Jack __raised__ three children alone. It was very difficult.
3. I ____GREEW UP____ in London, and then I moved to Liverpool when I was 15.
4. Helen ___STAYED___ in New York till 2015. She lives in Miami now.
5. I like reading famous people’s _____biography___ .
6. My friend James has an excellent ___CAREER__ in photography

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

HAZIRLANMAK!
a. Ünlülerin biyografilerini okumayı sever misiniz?
B. En son kimin biyografisini okudun?

KELİME BİLGİSİ

1 Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
ödül
evlenmek
kalmak
mezun olmak
hareket
CEVAP
1. evlenmek
2. ödül
3. hareket
4. mezun

2 Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun. Fiillerin doğru biçimlerini kullanın. Bir fiil ekstradır.

kariyer büyümek yükseltmek taşımak ölmek kalmak biyografi

1. Atatürk ___DIED___ 10 Kasım 1938.
2. Jack tek başına üç çocuk __yetiştirdi. Çok zordu.
3. Londra’da ____GREEW ____ ve sonra 15 yaşındayken Liverpool’a taşındım.
4. Helen 2015’e kadar New York’ta ___STAYED___. Şimdi Miami’de yaşıyor.
5. Ünlülerin _____biyografisini___ okumayı severim.
6. Arkadaşım James’in fotoğrafçılıkta mükemmel bir ___KARİYER__ var


SAYFA 43 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listen and fi ll in the blanks.

Hamza Yerlikaya was born on _3rd June__ (1), 1976 in İstanbul. He _began__ (2) wrestling when he was _teen__ (3) years old. He first competed in 1991 at World Cadets Wrestling Championships. two__ (4) years later, he _won__ (5) the gold _medal__ (6) at the World Championship for Men’s Wrestling in 1993. It was a great record and __success_ (7) because he was only 17 years old. Hamza Yerlikaya _joined__ (8) the army to fulfil his military duty in 2006. During that time, he attended the Atlanta Olympics and _won__ (9) the gold medal. It was another record that Hamza Yerlikaya made because he was the first sportsman who competed in a civil championship as a _soldier__ (10). He took place in two Olympics; Atlanta and Sydney. He won 23 gold, 4 silver and 3 bronze medals in various _cahampion ship__ 11) in total. He _got married__ (12) in 2010. He has two children.

Listen to the recording again and answer the questions.

1. How old is Hamza Yerlikaya now?
He is 44 years old.

2. What was his great record?
He was only 17 years old when he won a medal.

3. How many Olympics did he compete in?
He competed in two olympies.

4. What happened in 2010?
he got married.

Listen and circle the correct option.

1. Steve Jobs was born in____.
a) Los Angeles
b) San Francisco (ANSWER)

2. In 1976, Steve Jobs and his friend Steve Wozniak created the ı first____.
a) small computer (ANSWER)
b) cell phone

3. He died in 2011 when he was____.
a) 65
b) 56 (ANSWER)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinle ve boşlukları doldur.

Hamza Yerlikaya _3 Haziran__ (1), 1976’da İstanbul’da doğdu. Güreşe _genç__ (3) yaşındayken _ başladı__ (2). İlk olarak 1991 yılında Dünya Harbiyeliler Güreş Şampiyonasında yarıştı. iki__ (4) yıl sonra, 1993 yılında Dünya Erkekler Güreş Şampiyonasında altın _madalya__ (6) _ kazandı. Hamza Yerlikaya 2006 yılında askerlik görevini yerine getirmek için orduya katıldı__(8). Bu süre zarfında Atlanta Olimpiyatlarına katıldı ve altın madalya kazandı__(9). Hamza Yerlikaya’nın sivil bir şampiyonada _asker__ (10) olarak yarışan ilk sporcu olması nedeniyle yaptığı bir başka rekor oldu. İki olimpiyatta yer aldı; Atlanta ve Sidney. Çeşitli _cahampion gemilerinde __ 11) toplam 23 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 2010 yılında _evlendi__ (12). İki çocuğu var.

Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. Hamza Yerlikaya şu anda kaç yaşında?
44 yaşında.

2. Büyük rekoru neydi?
Madalya kazandığında sadece 17 yaşındaydı.

3. Kaç olimpiyatta yarıştı?
İki olimpiyatta yarıştı.

4. 2010’da ne oldu?
O evlendi.

Dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.

1. Steve Jobs ____’da doğdu.
a) Los Angeles
b) San Francisco (CEVAP)

2. 1976’da Steve Jobs ve arkadaşı Steve Wozniak, ilk ____’ı yarattı.
a) küçük bilgisayar (CEVAP)
b) cep telefonu

3. 2011 yılında ____ yaşındayken öldü.
a) 65
b) 56 (CEVAP)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir