7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41-42-43 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 3. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45 Bilim Kültür

SAYFA 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1- Look at the pictures and guess who these people are. If you know them, give some information about them.

2- Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
a. What is the text about?
b. Who are they?
c. What did they do?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1- Resimlere bakın ve bu insanların kim olduğunu tahmin edin. Onları tanıyorsanız, onlar hakkında biraz bilgi verin.

2- Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.
a. Metin ne hakkında?
B. Onlar kim?
C. Onlar ne yaptı?


3- Open your books, listen and read the biographies. Then, do the exercises.

Louis Braille was born in 1809 in France. He became blind because of an unfaithful accident when he was 3 years old. It was difficult to learn by listening to his teachers, so he left his school and attended an institution for blind people. In 1821, with the help of Charles Barbier, an old soldier, Louis developed a system of dots and dashes to read. He used his fingers to slide över a pattern. That pattern had letters. A lot of people use this system novvadays. L. Braille died in 1852.

Alexander Graham Bell was born on 3rd March, 1847 in Scotland. His father always wanted him to carry on the family business, but Alexander was interested in inventing new things. When he was 16, he began to work with his father. İn 1870, his father decided to move to Canada. Sometime later, Alexander moved to Boston and went on working on his new inventions there. He is best known for his invention of the telephone.
Mehmed II was born on 30th March, 1432 in Edirne. His father was Murad II. Mehmed became Sultan twice when he was 12 and 19 years old. His mind was full of the idea of capturing Constantinople. Although everybody thought it was impossible, Mehmed conquered the city in 1453. He ruled the Ottoman Empire for 30 years. He was a brave soldier and an excellent statesman. He died on 3rd May, 1481.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3- Kitaplarınızı açın, biyografileri dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

Louis Braille, 1809’da Fransa’da doğdu. Henüz 3 yaşındayken yaşadığı vefasız bir kaza sonucu kör oldu. Öğretmenlerini dinleyerek öğrenmek zordu, bu yüzden okulunu bıraktı ve körler için bir kuruma katıldı. 1821’de, eski bir asker olan Charles Barbier’in yardımıyla Louis, okumak için bir nokta ve tire sistemi geliştirdi. Bir desen üzerinde kaydırmak için parmaklarını kullandı. Bu desende harfler vardı. Bir çok insan bu sistemi kasım günlerinde kullanıyor. L. Braille 1852’de öldü.

Alexander Graham Bell, 3 Mart 1847’de İskoçya’da doğdu. Babası her zaman onun aile işini sürdürmesini istedi ama İskender yeni şeyler icat etmekle ilgilendi. 16 yaşında babasının yanında çalışmaya başladı. 1870 yılında babası Kanada’ya taşınmaya karar verdi. Bir süre sonra, Alexander Boston’a taşındı ve orada yeni icatları üzerinde çalışmaya devam etti. En çok telefonu icat etmesiyle tanınır.
Mehmed, 30 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Babası Murad II. Mehmed, 12 ve 19 yaşlarındayken iki defa padişah oldu. Zihni Konstantinopolis’i ele geçirme fikriyle doluydu. Herkes bunun imkansız olduğunu düşünse de Mehmed şehri 1453’te fethetti. Osmanlı İmparatorluğu’nu 30 yıl yönetti. Cesur bir asker ve mükemmel bir devlet adamıydı. 3 Mayıs 1481’de öldü.


Complete the sentences according to the biographies.

1. Louis Brailler became blind because.
he had an acccident

2. A. Graham Bell when he was sixteen.
began to work with his father

3. Mehmet II always wanted to
capture İstanbul

b Read the paragraphs again and fill in the chart.

ACHIEVEMENTS
L. Braille
Louis developed a system of dots and dashes to read. H

A. Graham Bell
He invented the telephone.

Mehmed II
He conquered İstanbul

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Cümleleri biyografilere göre tamamlayın.

1. Louis Brailler çünkü kör oldu.
bir kaza geçirdi

2. A. Graham Bell, on altı yaşındayken.
babasıyla çalışmaya başladı

3. Mehmet II hep istedi
İstanbul’u ele geçir

b Paragrafları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

BAŞARILAR
L. Braille
Louis, okumak için bir nokta ve tire sistemi geliştirdi. H

A. Graham Bell
Telefonu icat etti.

II. Mehmed
İstanbul’u fethetti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir