7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 3. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Bilim Kültür

SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises.

Carl Reno: Welcome to the new episode of “Time to Quiz”. Today’s competitor is Rick Jones. Welcome, Rick.
Rick: Thank you.
Carl Reno: Today, our topic is inventors and discoverers. We can start if you are ready.
Rick: Yes, please.
Carl Reno: When was Newton born? What did he discover?
Rick: In 1642, the gravity.
Carl Reno: Correct. What did Johannes Gutenberg invent and when?
Rick: Printing machine. In 1447.
Carl Reno: Correct. What was the first element Marie Curie discovered?
Rick: Radium.
Carl Reno: The answer is… WRONG! She discovered an element called Polonium before Radium. When did Einstein win the Nobel Prize?
Rick: In 1921.
Carl Reno: Correct. The last question. Who invented the television?
Rick: John Logie Baird.
Carl Reno: Correct. Congratulations, Rick. You got four correct answers out of five. You have fortytwo points now. We’ll continue after a short break.
Rick: Thank you.

Write True (T) or False (F) according to the dialogue.

Newton died in 1642. False
Gutenberg invented the printing machine. True
Marie Curie was an inventor. False
Einstein never won the Nobel Prize.False
Television was one of John Logie Baird’s inventions. True

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Çiftler halinde çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

Carl Reno: “Time to Quiz”in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünün rakibi Rick Jones. Hoş geldin, Rick.
Rick: Teşekkür ederim.
Carl Reno: Bugün konumuz mucitler ve kaşifler. Hazırsanız başlayabiliriz.
Rick: Evet, lütfen.
Carl Reno: Newton ne zaman doğdu? Ne keşfetti?
Rick: 1642’de yerçekimi.
Carl Reno: Doğru. Johannes Gutenberg neyi ve ne zaman icat etti?
Rick: Baskı makinesi. 1447’de.
Carl Reno: Doğru. Marie Curie’nin keşfettiği ilk element neydi?
Rick: Radyum.
Carl Reno: Cevap… YANLIŞ! Radium’dan önce Polonyum adlı bir element keşfetti. Einstein Nobel Ödülü’nü ne zaman kazandı?
Rick: 1921’de.
Carl Reno: Doğru. Son soru. Televizyonu kim icat etti?
Rick: John Logie Baird.
Carl Reno: Doğru. Tebrikler, Rick. Beş üzerinden dört doğru cevap aldın. Şimdi kırk iki puanın var. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
Rick: Teşekkür ederim.

Diyaloğa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

Newton 1642’de öldü. Yanlış
Gutenberg matbaa makinesini icat etti. doğru
Marie Curie bir mucittir. Yanlış
Einstein hiçbir zaman Nobel Ödülü’nü kazanmadı.Yanlış
Televizyon, John Logie Baird’in icatlarından biriydi. Doğru


SAYFA 47 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the dialogue again and fill in the chart.

Newton
Johannes
Gutenberg
Marie Curie
Albert Einstein
John Logie Baird

Read the extracts and put them in the correct order.

a) Edison started to invent things at the age of nineteen. He had a lot of inventions. In 1879, he made the first electric bulb. 4

b) His teachers said he had difficulties in learning, so he left school and stayed at home most of the time. 2

c) Thomas rarely went to school. That’s why his mother taught him. When he was twelve years old, he left school permanently and began to work at a newsagent’s. 3

d) Thomas Edison was born in 1847 in the USA. He started school when he was eight years old.1

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

Newton
Johannes
Gutenberg
Marie Curie
Albert Einstein
John Logie Baird

Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun.

a) Edison on dokuz yaşında bir şeyler icat etmeye başladı. Bir çok buluşu vardı. 1879’da ilk elektrik ampulünü yaptı. 4

b) Öğretmenleri, öğrenmede güçlük çektiğini, bu nedenle okulu bırakıp çoğu zaman evde kaldığını söyledi. 2

c) Thomas nadiren okula gitti. Bu yüzden annesi ona öğretti. On iki yaşındayken okulu kalıcı olarak bıraktı ve bir gazete bayisinde çalışmaya başladı. 3

d) Thomas Edison, 1847’de ABD’de doğdu. Sekiz yaşında okula başladı.1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir