7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 57-58-59 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 57-58-59 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 57-58-59 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 57-58-59 Bilim Kültür

SAYFA 57 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Describing the frequency of actions
Talking about past events
(Giving explanations/reasons)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Eylemlerin sıklığını tanımlama
Geçmiş olaylar hakkında konuşmak
(Açıklama/neden verme)


SAYFA 58 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

GET READY!
a. Do you know any wild animals?
Yes, I do. Eagle, tiger, lion, elephant..

b. Why do you think some animals become extinct?
Because people hunt them, and destroy their home.
1 Match the words with the correct pictures. One word is extra.

1. cage 2. desert 3. jungle 4. mammal 5. reptile

ANSWER
a-3
b-2
c-5
d-1

2. Write the words in the correct boxes.

Birds
falcon
eagle
owl

Mammals
elephant
horse
whale

Reptiles
crocodile
sneak
lizard

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

HAZIRLANMAK!
a. Vahşi hayvanlar tanıyor musun?
Evet ediyorum. Kartal, kaplan, aslan, fil..

B. Neden bazı hayvanların neslinin tükendiğini düşünüyorsunuz?
Çünkü insanlar onları avlar ve evlerini mahvederler.
1 Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin. Bir kelime ekstradır.

1. kafes 2. çöl 3. orman 4. memeli 5. sürüngen

CEVAP
a-3
b-2
c-5
d-1

2. Kelimeleri doğru kutulara yazın.

kuşlar
Şahin
Kartal
baykuş

memeliler
fil
atış
balina

Sürüngenler
timsah
gizlice
kertenkele


SAYFA 59 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

 

1 Listen and name the animals according to the order you hear
1. tiger
2.panda
3. snake
4. crocodiles
5. owl
6.eagle

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Dinleyin ve hayvanları duyduğunuz sıraya göre adlandırın
1. kaplan
2. panda
3. yılan
4. timsahlar
5. baykuş
6. kartal


2 Listen again and fill in the blanks.

I want to talk about the animals that I like. I like the tigers and the pandas more than the others.
Tigers have ____sharp___ (1) eyes and majestic furs whereas pandas look cute and pretty. They are both big animals, but they can move fast. Look at those reptiles, snakes and crocodiles. I am amazed by the snakes as it is incredible to ___move__ (2) fast without legs, andtheir colours and __skins___ (3) are beautiful, too. Crocodiles! It isfunny to drop ____tears_________ (4) after eating their preys, isn’t it?, but it is most likely for biological rather than ____emotional_ (5) reasons. Well… The owls, those interesting ___birds__________ (6). They have the ability to turn their head 270 degrees in each direction, and their eyes are completely ____immobile__ (7) and cannot be moved.

That is awesome. And the __eagles_ (8)! Eagles fly at high altitudes. They feed only on fresh prey and never eat ____deads_ (9) things. When there is a storm, eagles get excited and use the wind of the storm to lift themselves higher far above the __clouds__ (10). Meanwhile, all
the other birds hide themselves in the leaves of the trees. That’s why I admire them.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

Sevdiğim hayvanlardan bahsetmek istiyorum. Kaplanları ve pandaları diğerlerinden daha çok severim.
Kaplanların ____keskin___ (1) gözleri ve görkemli kürkleri vardır, pandalar ise sevimli ve güzel görünür. İkisi de büyük hayvanlardır, ancak hızlı hareket edebilirler. Şu sürüngenlere, yılanlara ve timsahlara bakın. Bacakları olmadan hızlı ___hareket__ (2) inanılmaz olduğu ve renkleri ve __derileri___ (3) de güzel olduğu için yılanlara hayran kaldım. Timsahlar! Avlarını yedikten sonra ____gözyaşı ________ (4) komik, değil mi?, ama büyük olasılıkla ____duygusal_ (5) nedenlerden ziyade biyolojik nedenlerden dolayıdır. Pekala… Baykuşlar, o ilginç ___kuşlar__________ (6). Başlarını her yöne 270 derece çevirebilme yeteneğine sahiptirler ve gözleri tamamen ____hareketsizdir__ (7) ve hareket edemezler.

Bu muhteşem. Ve __kartallar_ (8)! Kartallar yüksek irtifalarda uçarlar. Sadece taze avlarla beslenirler ve asla ____ölü_ (9) şey yemezler. Bir fırtına olduğunda kartallar heyecanlanır ve fırtınanın rüzgarını kullanarak kendilerini __bulutların__ (10) çok üstüne çıkarırlar. Bu arada, tüm
diğer kuşlar kendilerini ağaçların yapraklarına gizlerler. Bu yüzden onlara hayranım.


3 Listen to Doctor David Russel and circle the correct answers.

1. Doctor Russel works on __wild_________.
a. reptiles b. wild animals c. mammals

2. People hunted animals for their _meat_____, skin and tusks.
a. feet b. eyes c. meat

3. ___Giant pandas__________ are one of the endangered animals.
a. Giant pandas b. Elephants c. Zebras

ANSWER
1.b
2.c
3.a

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3 Doktor David Russell’ı dinleyin ve doğru cevapları daire içine alın.

1. Doktor Russel __wild_________ üzerinde çalışıyor.
a. sürüngenler b. vahşi hayvanlar c. memeliler

2. İnsanlar etleri_____, derileri ve dişleri için hayvanları avladılar.
a. ayak b. gözler c. et

3. ___Dev pandalar__________ nesli tükenmekte olan hayvanlardan biridir.
a. Dev pandalar b. Filler c. zebralar

CEVAP
1.b
2.c
3 A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir