7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60-61 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60-61 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60-61 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60-61 Bilim Kültür

SAYFA 60 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Work in pairs. Ask and answer about the characteristics of the following animals. Search the Internet if you need help.

You: Number 1. Which animal is it?
What are its characteristics?
Your friend: It’s a cheetah. It is faster than the other animals in the world.

Number 2
1. Which animal is it?
What are its characteristics?

It’s a stork
Storks migrate to hot places in the summer.

Number 3
1. Which animal is it?
What are its characteristics?

It’s a snake. It a not a leg or hand. It is a cold-blooded reptile.

Number 4
1. Which animal is it?
What are its characteristics?
It’s a crow. Crow is black and scary.

Number 5
1. Which animal is it?
What are its characteristics?

It’s a kangaroo. They have a poach and carry their child in it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki hayvanların özelliklerini sorun ve cevaplayın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.

Siz: 1 numara. Hangi hayvan?
Özellikleri nelerdir?
Arkadaşın: Bu bir çita. Dünyadaki diğer hayvanlardan daha hızlıdır.

2 numara
1. Hangi hayvan?
Özellikleri nelerdir?

bu bir leylek
Leylekler yazın sıcak yerlere göç eder.

3 numara
1. Hangi hayvan?
Özellikleri nelerdir?

Bu bir yılan. Bu bir bacak ya da el değil. Soğukkanlı bir sürüngendir.

4 numara
1. Hangi hayvan?
Özellikleri nelerdir?
Bu bir karga. Karga siyah ve korkutucu.

5 numara
1. Hangi hayvan?
Özellikleri nelerdir?

Bu bir kanguru. Bir kaçak avları var ve içinde çocuklarını taşıyorlar.


2 Play a game. Ask questions and find out your friends’ favourite animal.

Is it a mammal?
Is it big?
Can it jump?
Does it live in the jungle?
Is it an elephant?

Yes, it is.
No, it can’t.
Yes, it does.
Yes, it is.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Bir oyun oynayın. Sorular sorun ve arkadaşlarınızın en sevdiği hayvanı bulun.

Bir memeli mi?
Büyük mü?
Zıplayabilir mi?
Ormanda mı yaşıyor?
Bu bir fil mi?

Evet öyle.
Hayır, olamaz.
Evet öyle.
Evet öyle.


SAYFA 61 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Look at the pictures. Say what kind of animals you see.
2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
a. What are the texts about?
The text describes the characteristics of birds, mammals and reptiles.

b. Why are reptiles cold-blooded animals?
Because they don’t have constant body temperature.

3 Open your books, listen and read the texts. Then, do the exercises.

Birds are vertebrate animals. They have wings, so they can fly. Many of them can also jump, swim, dive and run. Birds live all over the world and in all habitats. Some of them like penguins and ostriches can’t fly, because they lost the ability to fly.

Mammals are warm-blooded vertebrates with hair. They feed on milk when they are born. They are carnivores, herbivores or both. Some of the mammals like tigers live on their own, some like lions live in family groups.

Reptiles are air-breathing vertebrates. Scales or bony plates cover their bodies. Reptiles are cold-blooded animals because they don’t have a constant body temperature. They all shed the outer layer of their skin regularly.

a Write True (T) or False (F).

1 Birds can fly because they have wings.
3 Some mammals live in groups, some don’t.
5 Reptiles have scales and bony plates on their bodies.
2 Ostriches can fly very well.
4 Mammals feed on only meat.
6 The temperature of a reptile’s body always changes.
ANSWER
1.T
2.F
3.T
4.F
5.T
6.T

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3 Kitaplarınızı açın, metinleri dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

Kuşlar omurgalı hayvanlardır. Uçabilmeleri için kanatları vardır. Birçoğu ayrıca zıplayabilir, yüzebilir, dalış yapabilir ve koşabilir. Kuşlar dünyanın her yerinde ve tüm habitatlarda yaşarlar. Bazıları penguenler ve devekuşları gibi uçamazlar çünkü uçma yeteneklerini kaybetmişlerdir.

Memeliler, kılları olan sıcak kanlı omurgalılardır. Doğduklarında sütle beslenirler. Bunlar etobur, otobur veya her ikisidir. Kaplanlar gibi memelilerin bazıları kendi başlarına yaşar, bazıları aslanlar gibi aile grupları halinde yaşar.

Sürüngenler hava soluyan omurgalılardır. Ölçekler veya kemikli plakalar vücutlarını kaplar. Sürüngenler, sabit bir vücut ısısına sahip olmadıkları için soğukkanlı hayvanlardır. Hepsi cildinin dış tabakasını düzenli olarak döker.

a Doğru (T) veya Yanlış (F) Yaz.

1 Kuşlar kanatları olduğu için uçabilirler.
3 Bazı memeliler gruplar halinde yaşar, bazıları yaşamaz.
5 Sürüngenlerin vücutlarında pullar ve kemikli plakalar bulunur.
2 Devekuşları çok iyi uçabilir.
4 Memeliler sadece etle beslenir.
6 Bir sürüngenin vücudunun sıcaklığı her zaman değişir.
CEVAP
1.T
2.F
3.T
4.F
5.T
6.T

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir