7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62 Bilim Kültür

SAYFA 62 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the paragraph.

Hello. I’m Frank Hardy, a zoologist. I’m studying on endangered and extinct animals. I believe we can spot the reasons of these extinctions, and we can protect the endangered ones. Human beings are responsible for most of the extinctions. They should now find a way to help the animals in wildlife. Men hunted wild animals for their skins, fur or teeth for years. They destroyed their habitats to make fields. They also polluted the environment. We should show respect to animals because we are sharing the same world. The Earth belongs to the human beings and to the animals together. A little love will change the world! Let’s start taking care of all the animals tomorrow.

Now, write the reasons why some animals became extinct.
People polluted environment.
People destroy their habitat.
People hunt animal for their skin, teeth and fur.

Read the sentences and write the names of the animals. Then, match them with the pictures.

1. A _snake __ is a reptile. It has poison and can kill a man.
2. A _eagle__ is the largest bird. It has huge wings and strong eyes.
3. A _elephant__ is one of the biggest mammals. It has tusks and a trunk.
4. A _penguin__ has wings, but it can’t fly.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Paragrafı oku.

Merhaba. Ben bir zoolog olan Frank Hardy. Nesli tükenmekte olan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar üzerinde çalışıyorum. Bu yok oluşların nedenlerini tespit edebileceğimize ve nesli tükenenleri koruyabileceğimize inanıyorum. Yok oluşların çoğundan insan sorumludur. Artık hayvanlara vahşi yaşamda yardım etmenin bir yolunu bulmalılar. İnsanlar yıllarca derileri, kürkleri veya dişleri için vahşi hayvanları avladılar. Tarla yapmak için yaşam alanlarını yok ettiler. Çevreyi de kirlettiler. Aynı dünyayı paylaştığımız için hayvanlara saygı göstermeliyiz. Dünya birlikte insanlara ve hayvanlara aittir. Küçük bir aşk dünyayı değiştirecek! Yarın tüm hayvanlarla ilgilenmeye başlayalım.

Şimdi bazı hayvanların neslinin tükenmesinin nedenlerini yazın.
İnsanlar çevreyi kirletti.
İnsanlar yaşam alanlarını yok eder.
İnsanlar derileri, dişleri ve kürkleri için hayvan avlarlar.

Cümleleri okuyun ve hayvanların isimlerini yazın. Ardından bunları resimlerle eşleştirin.

1. Bir _yılan __ bir sürüngendir. Zehirlidir ve bir adamı öldürebilir.
2. Bir _kartal__ en büyük kuştur. Büyük kanatları ve güçlü gözleri vardır.
3. Bir _fil__ en büyük memelilerden biridir. Dişleri ve gövdesi vardır.
4. Bir _penguenin__ kanatları vardır, ancak uçamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir