7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63 Bilim Kültür

SAYFA 63 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 Roger prepared a poster for his project about wildlife. Read his suggestions to protect wildlife.

What should we do to protect wildlife?
 Stop hunting the animals for their skin, fur or teeth.
 Vaccinate them against diseases.
 Protect animal habitats, or they will all die.
 Don ‘t damage their habitats.
 Educate people about wildlife, so they can learn how to protect it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6 Roger, yaban hayatı ile ilgili projesi için bir poster hazırladı. Yaban hayatı korumak için önerilerini okuyun.

Yaban hayatı korumak için ne yapmalıyız?
 Hayvanları derileri, kürkleri veya dişleri için avlamayı bırakın.
 Hastalıklara karşı onları aşılayın.
 Hayvanların yaşam alanlarını koruyun, yoksa hepsi ölecek.
 Habitatlarına zarar vermeyin.
 İnsanları vahşi yaşam hakkında eğitin, böylece onu nasıl koruyacaklarını öğrenebilsinler.


Add four more suggestions.
Don’t cut down trees.
Don’t kill animal.
Don’t throw garbage into nature.
Stop polluting the environment.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dört öneri daha ekleyin.
Ekilen ağaçları kesmeyin.
Hayvan öldürmeyin.
Doğaya çöp atmayın.
Çevreyi kirletmeyi bırakın.


Answer the questions according to Roger’s poster.

1. What do you see in the poster?
I see wild animals and trees.

2. Why do people hunt animals?
For their skin, fur and teeth.

3. How can we stop animal deaths?
We can vaccinate them.

4. What should people learn about?
They should learn how to protect wildlife.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Soruları Roger’ın posterine göre cevaplayın.

1. Posterde ne görüyorsunuz?
Vahşi hayvanlar ve ağaçlar görüyorum.

2. İnsanlar neden hayvanları avlar?
Derileri, kürkleri ve dişleri için.

3. Hayvan ölümlerini nasıl durdurabiliriz?
Onlara aşı yapabiliriz.

4. İnsanlar ne hakkında öğrenmeli?
Yaban hayatı korumayı öğrenmeliler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir