7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67, 68, 69 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67, 68 MEB Yayınları  İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 4. Ünite Sayfa 67, 68çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67, 68, 69 MEB Yayınları

SAYFA 67 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the dialogue again and complete the table.

Who watched it?
When did she/he watch it?
Why did she/he prefer it?
What was it about?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.

Kim izledi?
Ne zaman izledi?
Neden tercih etti?
Bu ne hakkindaydi?


5. Read again and choose the correct one.

1. Sue watched/didn’t watch the talk-show programme.
2. There were two/three guests at the talk-show.
3. Matt watched a sci-fi series/movie.
4. The documentary was about history of science/wild animals.
5. Chris likes/doesn’t like watching documentaries.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

5. Tekrar okuyun ve doğru olanı seçin.

1. Sue talk-show programını izledi / izlemedi.
2. Talk-show’da iki / üç misafir vardı.
3. Matt bir bilim kurgu dizisi / filmi izledi.
4. Belgesel bilim tarihi / vahşi hayvanlar hakkındaydı.
5. Chris belgesel izlemeyi seviyor / sevmiyor.


6. What did you watch last on TV? Talk about it with your partner.

I watched “Altın Petek” yesterday. There was a university student.
She knew all the questions. She was very successful.

I didn’t watch it. I watched “Seksenler” yesterday. A couple
got married. They were very happy. It was entertaining

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6. Televizyonda en son ne izlediniz? Partnerinizle bunun hakkında konuşun.

Dün Altın Petek’i izledim. Bir üniversite öğrencisi vardı.
Tüm soruları biliyordu. Çok başarılıydı.

Ben izlemedim. Dün “Seksenler” i izledim. Bir çift
evlendi. Onlar çok mutluydu. Eğlenceliydi


SAYFA 68 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Work in pairs. Ask the questions to your partner and write a paragraph about her/his TV watching habits.

How many TVs do you have at home?
2
How often do you watch TV?
I usually watch TV
What kinds of TV programs do you prefer/watch?
Comedy shows
Do you have dinner in front of TV?
Yes
Do you watch the commercials on TV?
No
Do you watch TV a lot?
Yes

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. İkili çalışın. Soruları partnerinize sorun ve onun TV izleme alışkanlıkları hakkında bir paragraf yazın.

Evde kaç tane televizyonunuz var?
2
Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?
genellikle televizyon izlerim
Ne tür TV programlarını tercih edersiniz / izlersiniz?
Komedi şovları
Televizyon karşısında yemek yiyor musunuz?
Evet
Reklamları televizyonda izliyor musunuz?
Hayır
Çok televizyon izliyor musun?
Evet

SAYFA 69 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Let’s Have Fun!
In groups of 3 or 4
» Take turns to talk about one of the topics for 30 seconds.
» Tick the topics you talk about.
» The group that tick all the topics will be the winner.

DISCUSSION TOPICS
watching a documentary
having dinner in front of TV
watching violence
being usually on the couch
watching programmes for
general audience
staying up late to watch TV
watching commercials
skipping meals to watch TV
watching TV for long hours

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Hadi eğlenelim!
3 veya 4 kişilik gruplar halinde
»30 saniye boyunca konulardan biri hakkında konuşmak için sırayla konuşun.
»Bahsettiğiniz konuları işaretleyin.
»Tüm konuları işaretleyen grup kazanan olacaktır.

TARTIŞMA KONULARI
belgesel izlemek
TV karşısında akşam yemeği yemek
şiddet izlemek
genellikle kanepede olmak
programları izlemek
Genel izleyici
TV izlemek için geç kalmak
reklamları izlemek
TV izlemek için öğün atlamak
uzun saatler boyunca televizyon izlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir