7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Bilim Kültür

SAYFA 70 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Read the paragraphs and match them with the correct animals. One picture is extra.

1. They’re aquatic mammals. They’re intelligent and have friendly behaviours. They live in social groups. They feed on fish. Their colours vary, but they’re usually grey -DOLPHIN

2. It can’t walk at all, but it can run at forty miles an hour. This unusual animal is very good at jumping. It can jump twenty feet at one time. A grown up one is only five feet tall, but it can jump over a car. KANGAROO

3. It is a reptile. It has strong jaws, sharp teeth and short legs. It is the largest and the heaviest of present day reptiles. It may live in the water and on land. It usually lives in marshes. CROCODILE

4. It’s about 60 to 85 cm tall, and it lives on trees. It feeds on the leaves of eucalyptus trees. It lives about 15 years in the wild. It usually sits and sleeps in the trees for long hours. KOALA BEAR

koala bear
crocodile
dolphin
eagle
kangaroo

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6. Paragrafları okuyun ve doğru hayvanlarla eşleştirin. Bir resim ekstradır.

1. Suda yaşayan memelilerdir. Zekidirler ve arkadaşça davranışları vardır. Sosyal gruplar halinde yaşarlar. Balıkla beslenirler. Renkleri değişir ama genellikle gridir -YUNUS

2. Hiç yürüyemez ama saatte kırk mil hızla koşabilir. Bu sıra dışı hayvan, zıplamada çok iyidir. Tek seferde yirmi fit sıçrayabilir. Yetişkin biri sadece beş fit boyundadır, ancak bir arabanın üzerinden atlayabilir. kanguru

3. Bir sürüngendir. Güçlü çeneleri, keskin dişleri ve kısa bacakları vardır. Günümüz sürüngenlerinin en büyüğü ve en ağırıdır. Suda ve karada yaşayabilir. Genellikle bataklıklarda yaşar. TİMSAH

4. Yaklaşık 60 ila 85 cm boyundadır ve ağaçlarda yaşar. Okaliptüs ağaçlarının yapraklarıyla beslenir. Vahşi doğada yaklaşık 15 yıl yaşar. Genellikle uzun saatler boyunca ağaçlarda oturur ve uyur. KOALA AYISI

Koala ayısı
timsah
Yunus
Kartal
kanguru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.