7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72 Bilim Kültür

SAYFA 72 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Tom: __Where__ do lions live?
Jane: In the jungles.
a. What b. Where c. When d. How
2. Humans __shouldn’t___ hunt wild animals.
a. should b. can c. shouldn’t d. can’t
3. Some animals ___became___ extinct because people killed them.
a. became b. becoming c. become d. becomes
4.Dolphins are ___mammals____.
a. birds b. cats c. reptiles d. mammals
5. Please, protect the ____habitats__ of the animals. Let them live there in peace.
a. food b. habitats c. deserts d. preys

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Tom: __Aslanlar__ nerede yaşar?
Jane: Ormanlarda.
a. ne b. nerede c. Ne zaman d. Nasıl
2. İnsanlar vahşi hayvanları ____ avlamamalılar.
a. b. olabilir yapmamalı. d yapamam
3. Bazı hayvanlar, insanlar onları öldürdüğü için ____ soyu tükendi.
a. b oldu. c olmak. d olmak olur
4.Yunuslar ___memelilerdir____.
a. kuşlar kediler c. sürüngenler d. memeliler
5. Lütfen hayvanların ____yaşam alanlarını__ koruyun. Orada huzur içinde yaşasınlar.
a. yemek b. habitatlar c. çöller d. avlar


Answer the questions

1. What do you know about wildlife?
They are undomesticated animal.
2. Where do the wild animals live?
They live in forest, desert and river.
3. What should we do to protect wildlife?
We should protec them and their habitat.
4. What is the largest animal in the world?
It is blue whale.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Soruları cevapla

1. Yaban hayatı hakkında ne biliyorsun?
Evcilleştirilmemiş hayvanlardır.
2. Yabani hayvanlar nerede yaşar?
Orman, çöl ve nehirde yaşarlar.
3. Yaban hayatını korumak için ne yapmalıyız?
Onları ve yaşam alanlarını korumalıyız.
4. Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir?
Mavi balinadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.