7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB Yayınları. İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite Sayfa 75 76, 77 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB Yayınları

SAYFA 75 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the dialogue again. What do they need for the party?
Tick the correct one.
a lot of confetti
a little
a lot of cookies
some
some party hats
a few
lots of crisps
some
three music CDs
a few
some juice
a little

4. Read again and write four things they should do to organize the
party

5. You want to organize a party. Decide on your party type. Look at the
pictures. Talk about what you need and how many/how much you
need.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Diyaloğu tekrar okuyun. Parti için neye ihtiyaçları var?
Doğru olanı işaretleyin.
çok konfeti
bir miktar
bir sürü kurabiye
biraz
bazı parti şapkaları
birkaç
çok fazla cips
biraz
üç müzik CD’si
birkaç
biraz meyve suyu
bir miktar

4. Tekrar okuyun ve organize etmek için yapmaları gereken dört şeyi yazın
Parti

5. Bir parti düzenlemek istiyorsunuz. Parti türünüze karar verin. Bak
resimler. Neye ihtiyacınız olduğu ve kaç tane / ne kadar ihtiyacınız olduğu hakkında konuşun.


SAYFA 76 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. How do you feel if your family/friends organize a surprise party for you?
What do you like about surprise parties? Why

2. 6.2 Listen to the dialogues. Write the numbers of the dialogues
in each picture.

3. 6.3 Listen again and fll in the blanks.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Aileniz / arkadaşlarınız sizin için sürpriz bir parti düzenlerse ne hissediyorsunuz?
Sürpriz partiler hakkında neyi seviyorsunuz? Neden

2. 6.2 Diyalogları dinleyin. Diyalogların sayılarını yazın
her resimde.

3. 6.3 Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.


1.
A: Oh look! They seem very delicious. Would you like to eat some corn?
B: Yes, please. _____________.
C: There are a lot of desserts. I will also get some. Would you like some?
A: No, thanks. _____________.
B: OK, but just a few, please.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1.
A: Oh bak! Çok lezzetli görünüyorlar. Biraz mısır yemek ister misin?
B: Evet, lütfen. _____________.
C: Çok fazla tatlı var. Biraz da alacağım. Biraz ister misin?
C: Hayır, teşekkürler. _____________.
B: Tamam, ama birkaç tane lütfen.


2.
D: Hi, Lucy! Listen. We are planning party. _____________ to join us?
E: Thank you. Yes, I would.
D: It’s a costume party. Guests need to wear special clothes.
E: I can’t decide because there are _____________choices.
D: The theme is horror, so you need to fİnd a scary costume to wear.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2.
D: Merhaba Lucy! Dinleyin. Parti planlıyoruz. _____________ bize katılmak için?
E: Teşekkürler. Evet yapardım.
D: Bu bir kostüm partisi. Konukların özel kıyafetler giymeleri gerekir.
E: Karar veremiyorum çünkü _____________ seçenek var.
D: Tema korku, bu yüzden giymek için korkunç bir kostüm bulmalısın.


3.

F: Now, the food and drinks. How about making some cookies?
G: That’s a great idea and a big birthday cake of course.
H: I can make the cake and
_____________. But we don’t have any eggs or flour.
G: We should buy a lot of beverages.
There is a little juice.
F: And we shouldn’t forget to buy
_____________ and snacks.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3.

F: Şimdi, yiyecek ve içecekler. Biraz kurabiye yapmaya ne dersin?
G: Bu harika bir fikir ve elbette büyük bir doğum günü pastası.
H: Pastayı yapabilirim ve
_____________. Ama hiç yumurtamız veya unumuz yok.
G: Çok fazla içecek almalıyız. Biraz meyve suyu var.
F: Ve _____________ ve atıştırmalıklar almayı unutmamalıyız.


4.

I: Hurry up! We don’t have much time. Mum is about to come.
J: Yes, you are right. We _____________
the room with many balloons and confetti.
I: Great! What about the present? Did you wrap it up?
J: Yes, it is ready. And also the fowers are here.
I: _____________she will be very happy

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4.

Ben: Çabuk ol! Fazla zamanımız yok. Annem gelmek üzere.
J: Evet, haklısın. Birçok balon ve konfeti olan oda _____________.
Ben: Harika! Bugün ne olacak? Tamamladın mı?
J: Evet, hazır. Ve ayrıca fowers burada.
Ben: _____________s çok mutlu olacak

SAYFA 77 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. You want to organize a party to celebrate the end of the school year. Decide on the steps below. Plan the party and tell it to the class. Use first, then, next, finally and quantities.

2. Now you are at your friend’s party. Look at the picture. Read the examples and make similar dialogues with your partner.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Öğretim yılının sonunu kutlamak için bir parti düzenlemek istiyorsunuz. Aşağıdaki adımlara karar verin. Partiyi planlayın ve sınıfa söyleyin. Önce, sonra, son olarak ve miktarları kullanın.

2. Artık arkadaşınızın partisindesiniz. Resme bak. Örnekleri okuyun ve partnerinizle benzer diyaloglar yapın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir