7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89, 90 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89, 90 MEB Yayınları. İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 7. Ünite Sayfa 89, 90 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89, 90 MEB Yayınları

SAYFA 89 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Build your own future. Circle at least one from each box and talk about your future plans. You can add more.

Get married
Go to university
Travel
Do my hobbies
Run my own business
Buy a house/car
Live in a big city/village

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Kendi geleceğinizi oluşturun. Her kutudan en az bir tane daire içine alın ve gelecek planlarınız hakkında konuşun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Evlenmek
Üniversiteye gitmek
Seyahat
Hobilerimi yap
Kendi işimi yürüt
Bir ev / araba satın al
Büyük bir şehirde / köyde yaşamak


2. Walk around the class. Ask and answer about future predictions. You can take notes about your friends’ answers.

What’s your dream for the future?
I will run my own business in my 50s.

What will you do in your 20s?
I will go to university and travel in my 20s

3. Now look at your notes and talk about your friends’ future
She/he will go to university and travel in her/his 20s.
She/he will run her/his own business in her/his 50s.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Sınıfın etrafında yürüyün. Gelecekteki tahminler hakkında soru sorun. Arkadaşlarınızın cevapları hakkında notlar alabilirsiniz.

Gelecek için hayalin nedir?
50’li yaşlarımda kendi işimi yürüteceğim.

20’li yaşlarında ne yapacaksın?
20’li yaşlarımda üniversiteye gideceğim ve seyahat edeceğim

3. Şimdi notlarınıza bakın ve arkadaşlarınızın geleceği hakkında konuşun
Üniversiteye gidecek ve 20’li yaşlarında seyahat edecektir.
50’li yaşlarında kendi işini yürütecek.


SAYFA 90 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Think about what you will/won’t do in ffty years. Why (not)?
2. Read the texts and put the sentences (a-f) in the right place.

a. what will education be like without feelings?
b. we won’t waste time in trafc.
c. but of course, it will be very expensive.
d. get on your car and fy!
e. people won’t go to school for their career.
f. they will probably come.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Yıllar içinde neler yapacağınızı / yapmayacağınızı düşünün. Neden olmasın)?
2. Metinleri okuyun ve cümleleri (a-f) doğru yere koyun.

a. duygular olmadan eğitim nasıl olacak?
b. trafikte zaman kaybetmeyiz.
c. ama elbette, çok pahalı olacak.
d. arabanıza bin ve fy!
e. insanlar kariyerleri için okula gitmeyecekler.
f. muhtemelen gelecekler.


Flying Cars

Dream about fying cars. They will make our life easier and……………… Of course, it is not just a dream. Some engineers are working on fying cars and they predict they will show a model by the end of 2020. But it is not certain when we will use these cars in daily life. You will not be stuck in a traffc jam and just ………………

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Uçan arabalar

Arabalar hakkında hayal kur. Hayatımızı kolaylaştıracaklar ve ……………… Elbette bu sadece bir rüya değil. Bazı mühendisler arabalarla savaşmak için çalışıyorlar ve 2020’nin sonuna kadar bir model göstereceklerini tahmin ediyorlar. Ancak bu arabaları günlük hayatta ne zaman kullanacağımız belli değil. Bir trafik sıkışıklığı içinde sıkışıp kalmayacak ve sadece ………………


Going on Holidays in Space
When you’re 50 years old, what kind of holiday you want to go on?Some companies are planning to open hotels in space in 30 years,………………………
About 100.000 dollars for only three days. But these firms believe that there will be a lot of people to pay this price. Holidays in space will not be tomorrow, but…………….

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Uzayda Tatile Çıkmak
50 yaşındayken ne tür bir tatile gitmek istiyorsunuz? Bazı şirketler 30 yıl içinde uzayda oteller açmayı planlıyorlar ………………. ……..
Sadece üç gün için yaklaşık 100.000 dolar. Ancak bu firmalar bu bedeli ödeyecek çok insan olacağını düşünüyor. Uzayda tatiller yarın olmayacak, ama …………….

4 Comments on “7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89, 90 MEB Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.