7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91, 92, 93 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91, 92, 93 MEB Yayınları. İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 7. Ünite Sayfa 91, 92, 93 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91, 92, 93  MEB Yayınları

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Education Without Teachers
Imagine that you won’t see teachers at school? How interesting, isn’t it? Internet and computers will be more popular and………………….
At schools, robot teachers will become widespread. Even students will use the excellent robots. How? When they feel ill, they will send their robot friends to record the lessons.But _________________

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Öğretmensiz Eğitim
Okulda öğretmen görmeyeceğinizi mi hayal ediyorsunuz? Ne kadar ilginç, değil mi? İnternet ve bilgisayarlar daha popüler olacak ve ………………….
Okullarda robot öğretmenleri yaygınlaşacak. Öğrenciler bile mükemmel robotları kullanacaklar. Nasıl? Hastalandıklarında, derslerini kaydetmeleri için robot arkadaşlarını gönderecekler ama _________________


3. Read the texts and underline the predictions that surprise you most

4. Read again and answer the questions.

Which of the predictions do you think…

…will defnitely happen?
…will be the greatest improvement on life in the future?
…won’t happen?

4. What do you know about the topics below? Choose two of them and make predictions. Will they make our lives better or worse? Why?

self-driving car
underwater city
robot maids
chips in our brains
food pil

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Metinleri okuyun ve sizi en çok şaşırtan tahminlerin altını çizin

4. Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

Sizce hangi tahminler…

… kesinlikle olacak mı?
… Gelecekte yaşamda en büyük gelişme olacak mı?
… Olmayacak mı?

4. Aşağıdaki konular hakkında ne biliyorsunuz? İkisini seçin ve tahminler yapın. Hayatımızı daha iyi mi yoksa daha kötü mü yapacaklar? Neden?

kendi kendine giden araba
sualtı şehri
robot hizmetçiler
beynimizdeki cips
yemek hapı


SAYFA 92 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Look at the photos and the topics. What will they be like in the future?
Write your predictions about them.

transportation
jobs
television
sports
climate
communication

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Fotoğraflara ve konulara bakın. Gelecekte nasıl olacaklar?
Onlar hakkında tahminlerinizi yazın.

taşımacılık
Meslekler
televizyon
Spor Dalları
iklim
iletişim


 

SAYFA 93 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Work in groups. Read the sentences below and answer:
Do you think it will happen? Then, compare your ideas with your friends.

1. There will be no more wars.
2. Because of the climate change, we won’t see winters any more.
3. People won’t be able to fnd jobs because of robots.
4. People will not be able to tell a lie.
5. People will live in underwater cities.
6. It will be easy for people to go on space holiday.
7. Robots will play tricks on people.
8. People will use brain chips to record all their lives.
9. People will make contact with aliens.
10. Hundreds of animal species will lose their habitats.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Gruplarla çalışmak. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve cevaplayın:
Bunun olacağını düşünüyor musun? Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırın.

1. Savaş olmayacak.
2. İklim değişikliği nedeniyle artık kışları görmeyeceğiz.
3. İnsanlar robotlar yüzünden iş bulamazlar.
4. İnsanlar yalan söyleyemezler.
5. İnsanlar sualtı şehirlerinde yaşayacaklar.
6. İnsanlar uzay tatile gitmek kolay olacak.
7. Robotlar insanlara hileler oynayacak.
8. İnsanlar tüm yaşamlarını kaydetmek için beyin çiplerini kullanırlar.
9. İnsanlar uzaylılarla temas kuracak.
10. Yüzlerce hayvan türü yaşam alanlarını kaybedecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.